ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

10 จังหวัดภาคเหนือ เตรียมประชุมเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก

  เมื่อ: วันศุกร์, มีนาคม 10th, 2023, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, วัฒนธรรม, สังคม

10 จังหวัดภาคเหนือ เตรียมประชุมเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก

คณะสงฆ์ และศรัทธาประชาชน 10 จังหวัดภาคเหนือ เตรียมประชุมระดมความคิดเห็นเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ 17 มีนาคม นี้

เมื่อวันที่ (9 มี.ค. 66) ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมการจัดประชุมรับฟังข้อเสนอการสนับสนุนแผนแม่บทโครงการเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวาระครบ 150 ปีชาตกาลครูบาศรีวิชัย ในวันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม นี้ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีฝ่ายคณะสงฆ์ และศรัทธาประชาชน จาก 10 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ เมื่อครูบาศรีวิชัย ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของยูเนสโก จะทำให้เกิดการตามรอยครูบาศรีวิชัย และนำไปสู่การขับเคลื่อน กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

ครูบาศรีวิชัย เป็นพระเถระที่เป็นที่เคารพ กราบไหว้ บูชา เป็นที่นับถือของพุทธศาสนิกชนชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวล้านนา ตลอดไปจนถึงชาวต่างประเทศในประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยครูบาศรีวิชัยเป็นเสมือนผู้นำทางจิตวิญญาณในการอุทิศตนเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้มีความมั่นคงเจริญรุ่งเรือง โดยครูบาศรีวิชัยได้ทำตนให้เป็นแบบอย่างในการประพฤติตนอย่างมุ่งมั่น เด็ดเดี่ยว ยึดแนวทางในการเสียสละ อดทน อดกลั้น ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ประพฤติตนตามพระธรรมวินัย และหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า และใช้หลักขันติธรรม ปัญญา เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

ติดตามข่าวสารต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ WWW.PhaknuaDaily.Com

YOUTUBE : https://www.youtube.com/channel/UCkEGIKto7GiOEgA0cOMLWCA

#ครูบาศรีวิชัย#วัดพระธาตุดอยสุเทพ#บุคคลสำคัญของโลก#สาขาสันติภาพ#150ปีชาตกาลครูบาศรีวิชัย#PhaknuaDaily#ภาคเหนือรายวัน

แท็ก คำค้นหา