ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

12 สถาบันอุดมศึกษาในเชียงใหม่ จัดดำหัวคณะผู้บริหารทั้งอดีตและปัจจุบัน

  เมื่อ: วันเสาร์, เมษายน 21st, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, สังคม

พิธีดำหัวอธิการบดี 12 สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

1524244951795
ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีดำหัวอธิการบดี 12 สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงออกถึงความเคารพและการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีล้านนา โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อธิการบดีและคณะผู้บริหาร ผู้แทน จาก 12 สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561

1524244976383

แท็ก คำค้นหา