ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

21 มิ.ย. 64 วันครีษมายัน กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี เชิญชวนโรงเรียนทั่วไทยจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน

#สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผย 21 มิถุนายน 2564 เป็นวัน “ครีษมายัน” เวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี เชิญชวนโรงเรียนทั่วประเทศจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน “หาขนาดของโลกด้วยวิธี Eratosthenes” และส่งภาพกิจกรรมเข้าร่วมประกวด ลุ้นรับชุดสื่อการเรียนรู้ #ดาราศาสตร์

นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ สดร. กล่าวว่า วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็น “#วันครีษมายัน” (ครีด-สะ-มา-ยัน) (#SummerSolstice) เวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด และตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด สำหรับประเทศไทย ในวันดังกล่าวดวงอาทิตย์จะขึ้นเวลาประมาณ 05:51 น. ตกลับขอบฟ้าเวลาประมาณ 18:47 น. รวมเวลาที่ดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่บนท้องฟ้านานถึง 12 ชั่วโมง 56 นาที จึงเป็นวันที่ช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี นับเป็นวันที่เข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศทางซีกโลกเหนือ และเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศทางซีกโลกใต้

นายศุภฤกษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กลางวัน กลางคืน เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง ในขณะเดียวกันโลกก็ โคจรรอบดวงอาทิตย์ แกนโลกเอียงทำมุม 23.5 องศากับแกนตั้งฉากกับระนาบวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ ทำให้บริเวณต่าง ๆ ของโลกในแต่ละช่วงของปีได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากัน ส่งผลให้เกิดเป็นฤดูกาลบนโลก

ในระยะเวลา 1 ปี โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ จะเกิดปรากฏการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการขึ้น – ตก ของดวงอาทิตย์ทั้งหมด 4 ครั้ง ได้แก่ วันครีษมายัน วันที่กลางวันยาวนานที่สุด #วันเหมายัน วันที่กลางคืนยาวนานที่สุด #วันวสันตวิษุวัต และ #วันศารทวิษุวัต วันที่มีกลางวันและกลางคืนยาวนานเท่ากัน

นอกจากนี้ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 สหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ (IAU) ยังกำหนดให้เป็น วันดาราศาสตร์ในโรงเรียนประจำปี 2564 (Astronomy Day in School) สดร. จึงขอเชิญชวนโรงเรียนเครือข่ายกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ และโรงเรียนที่สนใจ ร่วมจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ “หาขนาดของโลกด้วยวิธีของ Eratosthenes” และส่งภาพกิจกรรมเข้าร่วมประกวด ลุ้นรับชุดสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ แบ่งออกเป็น ประเภทกิจกรรมการหาขนาดของโลก 10 รางวัล ประเภทภาพถ่ายความคิดสร้างสรรค์ 10 รางวัล และ Popular Vote 10 รางวัล อ่านรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพิ่มเติม และสมัครร่วมกิจกรรมได้ทาง http://bit.ly/NARIT-AstronomyDayInSchools2021_TH ตั้งแต่บัดนี้ – 22 มิถุนายน 2564 สอบถาม โทร. 053-121 268 ต่อ 305

ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของทุกท่าน ดำเนินการจัดกิจกรรมพร้อมมาตรการด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด นายศุภฤกษ์ กล่าวปิดท้าย

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)โทร. 053-121268-9 ต่อ 210-211 , 081-8854353 โทรสาร 053-121250E-mail: pr@narit.or.th Website : www.narit.or.thFacebook : www.facebook.com/NARITpageTwitter : @NARIT_Thailand, Instagram : @narit_thailand

แท็ก คำค้นหา