ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

Tiger kingdom จัดงานวันอนุรักษ์เสือโลก

วันนี้ (29 ก.ค. 65) ที่ คุ้มเสือ Tiger kingdom อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พลตรีหญิง กชกร ไชยบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัด เป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์เสือโลก : Global Tiger Day พร้อมบันทึกข้อตกลง ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนางานวิชาการ การศึกษา พร้อมทั้งสนับสนุนด้านการตรวจวินิจฉัย การดูแลรักษาและการป้องกันโรคของเสือโคร่ง โดยมีนายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอแม่ริม ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

โดยพลตรีหญิง กชกร ไชยบุตร กล่าวว่า ปัจจุบันคุ้มเสือ Tiger kingdom มีเสืออยู่ทั้งหมด 220 ตัว ซึ่งการจัดงานวันอนุรักษ์เสือโลก : Global Tiger Day ในครั้งนี้ได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งนำโดย ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ เพื่อแสดงเจตจำนงที่จะร่วมกันพัฒนางานวิชาการ การศึกษา สนับสนุนด้านการตรวจวินิจฉัย การดูแลรักษาและการป้องกันโรค ตลอดจนการทำหลักสูตร Tiger Keeper ที่นักศึกษารวมทั้งบุคลากรทั้งสองหน่วยงานที่สนใจ เข้ามาศึกษาเรียนรู้และการทำงานวิจัยร่วมกัน นอกจากนี้ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในช่วงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ที่ผ่านมา ทำให้คุ้มเสือ สูญเสียรายได้ไป กว่า 100 ล้านบาทต่อปี แต่ถึงอย่างนั้นก็จะยังคงรักษาคุณภาพการดูแลเสือโคร่ง เพื่อให้ได้มาตรฐานในระดับสากลต่อไป อีกทั้งยกระดับองค์กรให้เป็นสถาบันที่จะให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์เสือโคร่ง หรือ มิวเซียม ที่จะเป็นศูนย์รวบรวมความรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมอีกด้วย

ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์เสือโคร่ง โดยสามารถเข้าเที่ยวชมได้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น.ที่ คุ้มเสือ Tiger kingdom อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Hashtag: #GlobalTigerDay#วันอนุรักษ์เสือโลก#Tigerkingdom#คุ้มเสือ#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่#COVID19#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา