ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

USAID จัดประชุมเส้นทางสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองแบบร่วมคิดร่วมทำ

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, มกราคม 19th, 2023, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

USAID จัดประชุมเส้นทางสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองแบบร่วมคิดร่วมทำ

องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา หรือ USAID จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเส้นทางสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองแบบร่วมคิดร่วมทำระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอความสำเร็จในการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย ที่ประสบผลสำเร็จพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (19 ม.ค. 66) ที่ โรงแรม ยู นิมมาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเส้นทางสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองแบบร่วมคิดร่วมทำระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอความสำเร็จของความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย ที่ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางลิสา บูเจนนาส กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ผู้แทนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ส่วนราชการ รวมถึงประชาชนเครือข่ายในการขับเคลื่อนการทำงาน เข้าร่วมประชุมฯ

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ โดยกำหนดแนวทางทำงานเชิงบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม ไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ในแต่ละมิติการพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม และด้านอื่น ๆ เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย “นครชีวิตและความมั่งคั่ง”

สำหรับการประชุมฯ ในครั้งนี้ มีการเสวนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการบ้านเมืองแบบร่วมคิดร่วมทำ และบทบาทของภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน การเสวนาร่วมกับตัวแทนจากชุมชนถึงความเปลี่ยนแปลงในชุมชน หลังจากการทำงานแบบมีส่วนร่วม นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศกา

#USAID#ผู้ว่าราชการเชียงใหม่#ผู้ว่าเซมเบ้#นครชีวิตและความมั่งคั่ง#ยูนิมมาน#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา