ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สรุป 7 วันอันตราย ตาย 373 ราย เจ็บ 3499 คน

  เมื่อ: วันศุกร์, มกราคม 3rd, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, อาชญากรรม

ศปถ.สรุปผลการลดอุบัติเหตุปีใหม่ 2563 พร้อมสั่งการให้ทุกจังหวัดถอดบทเรียนการลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อรณรงค์สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สรุปผลปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วง 7 วันของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” พร้อมสั่งการทุกจังหวัดถอดบทเรียน เพื่อรณรงค์สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน วันนี้ (3 ม.ค.63) ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานด้านความมั่นคง และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ภายใต้การดำเนินการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย แถลงสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

ว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ช่วง 7 วันของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,421 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 373 ราย ผู้บาดเจ็บ 3,499 คนทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ได้กำชับให้ทุกจังหวัดถอดบทเรียนและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน เพื่อทราบถึงสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุในเชิงลึกอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง นำไปสู่การกำหนดมาตรการและแนวทางที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละพื้นที่ พร้อมบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2563 ที่จะมาถึง ด้าน นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำชับให้ทุกอำเภอและทุกส่วนราชการ ปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายนิพนธ์ บุญญามณี อย่างเคร่งครัด พร้อมให้ทุกด่านชุมชน ด่านตรวจ และจุดสกัด เข้มงวดความปลอดภัยทางถนนตลอดทั้งปี โดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัย เพื่อร่วมกันลดจำนวนอุบัติเหตุในปี 2563

นันธิกา กิจปาโล/กาญจนา บุญมี ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
3 มกราคม 2563

แท็ก คำค้นหา