ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ สรุปการปฏิบัติป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนปีใหม่ วันที่สอง เกิด 10 ครั้ง สาเหตุหลักเมาสุราตามเคย

  เมื่อ: วันอาทิตย์, ธันวาคม 29th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, อาชญากรรม

  ​รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมสรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นวันที่สอง​วันนี้ (29 ธ.ค. 62) นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมสรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมี นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
    ​สรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2562 พบว่า มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 10 ครั้ง ที่อำเภอสันทรายและดอยสะเก็ด อำเภอละ 2 ครั้ง ส่วนอำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่ริม แม่วาง แม่แตง หางดง และสันกำแพง อำเภอละ 1 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 1 ราย สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือการเมาสุรา และการขับรถเร็วเกินกำหนด ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ มอเตอร์ไซค์ ร้อยละ 90 และรถปิคอัพ ร้อยละ 10 ด้านการเรียกตรวจตามมาตรการ 10 รสขม มีการเรียก 10,941 คัน พบการกระทำผิดและดำเนินคดีจำนวน 4,880 คัน การกระทำผิดสูงสุดคือไม่มีใบขับขี่ และมีการตั้งด่านตรวจ 46 จุด มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจทั้งหมด 1,540 คน     ด้านสถานการณ์ขาขึ้นดอยหลักๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้อยู่ในสถานการณ์ปกติ นักท่องเที่ยวยังคงทยอยเดินทางขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการจราจรที่คับคั่ง แต่ยังไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่และตำรวจจราจรได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่     ในส่วนของการจุดพลุและปล่อยโคม ให้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ อย่างเข้มข้น  ทั้งนี้ให้อยู่ในความควบคุมและการดูแลของนายอำเภอ โดยมีการปล่อยหรือจุดตามวันและเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีการฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที  

  ​ทั้งนี้ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำชับให้จุดตรวจร่วมในทุกพื้นที่ทุกอำเภอ ดำเนินการอย่างเข้มข้น โดยย้ำในเรื่องการสวมหมวกนิรภัยและเมาสุราแล้วขับขี่ และให้อำเภอที่มีการจราจรติดขัด เช่น เส้นทางเลี่ยงเมืองแม่ริม ประสานตำรวจและ อปพร.ใช้สัญญาณมืออำนวยการจราจร ในส่วนของทางขึ้นดอยอินทนนท์ ได้มีการเพิ่มช่องทางขาขึ้น 2 ช่อง ลง 1 ช่อง พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ระบายรถ ทิศทางละ 15 นาที และเตรียมรถกู้ภัย รถยก อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ ส่วนทางขึ้นดอยอ่างขาง มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวบริเวณโค้งหักศอกลาดชันสูงตลอดเวลา ซึ่งจะมีการแจ้งนักท่องเที่ยวให้พักรถ หากมีกลิ่นครัชไหม้ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย นอกจากนี้ ยังสั่งการให้แต่ละอำเภอสำรวจเส้นทางการจราจร และจัดเส้นทางการจราจรให้สะดวก ปลอดภัย รวมถึงเน้นย้ำให้อำเภอที่มีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และมีผู้เสียชีวิต สำรวจการเกิดอุบัติเหตุและรายงานผลให้จังหวัดทราบโดยทันที เพื่อจะได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาได้อย่างทันทวงที        สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม // ข่าว-ภาพสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่29 ธันวาคม 2562

เชียงใหม่ สรุปการปฏิบัติป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนปีใหม่ วันที่สอง    ​รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมสรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นวันที่สอง​วันนี้ (29 ธ.ค. 62) นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมสรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมี นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
    ​สรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2562 พบว่า มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 10 ครั้ง ที่อำเภอสันทรายและดอยสะเก็ด อำเภอละ 2 ครั้ง ส่วนอำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่ริม แม่วาง แม่แตง หางดง และสันกำแพง อำเภอละ 1 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 1 ราย สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือการเมาสุรา และการขับรถเร็วเกินกำหนด ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ มอเตอร์ไซค์ ร้อยละ 90 และรถปิคอัพ ร้อยละ 10 ด้านการเรียกตรวจตามมาตรการ 10 รสขม มีการเรียก 10,941 คัน พบการกระทำผิดและดำเนินคดีจำนวน 4,880 คัน การกระทำผิดสูงสุดคือไม่มีใบขับขี่ และมีการตั้งด่านตรวจ 46 จุด มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจทั้งหมด 1,540 คน     ด้านสถานการณ์ขาขึ้นดอยหลักๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้อยู่ในสถานการณ์ปกติ นักท่องเที่ยวยังคงทยอยเดินทางขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการจราจรที่คับคั่ง แต่ยังไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่และตำรวจจราจรได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่     ในส่วนของการจุดพลุและปล่อยโคม ให้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ อย่างเข้มข้น  ทั้งนี้ให้อยู่ในความควบคุมและการดูแลของนายอำเภอ โดยมีการปล่อยหรือจุดตามวันและเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีการฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที    

​ทั้งนี้ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำชับให้จุดตรวจร่วมในทุกพื้นที่ทุกอำเภอ ดำเนินการอย่างเข้มข้น โดยย้ำในเรื่องการสวมหมวกนิรภัยและเมาสุราแล้วขับขี่ และให้อำเภอที่มีการจราจรติดขัด เช่น เส้นทางเลี่ยงเมืองแม่ริม ประสานตำรวจและ อปพร.ใช้สัญญาณมืออำนวยการจราจร ในส่วนของทางขึ้นดอยอินทนนท์ ได้มีการเพิ่มช่องทางขาขึ้น 2 ช่อง ลง 1 ช่อง พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ระบายรถ ทิศทางละ 15 นาที และเตรียมรถกู้ภัย รถยก อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ ส่วนทางขึ้นดอยอ่างขาง มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวบริเวณโค้งหักศอกลาดชันสูงตลอดเวลา ซึ่งจะมีการแจ้งนักท่องเที่ยวให้พักรถ หากมีกลิ่นครัชไหม้ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย นอกจากนี้ ยังสั่งการให้แต่ละอำเภอสำรวจเส้นทางการจราจร และจัดเส้นทางการจราจรให้สะดวก ปลอดภัย รวมถึงเน้นย้ำให้อำเภอที่มีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และมีผู้เสียชีวิต สำรวจการเกิดอุบัติเหตุและรายงานผลให้จังหวัดทราบโดยทันที เพื่อจะได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาได้อย่างทันทวงที   

    สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม // ข่าว-ภาพสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่29 ธันวาคม 2562

แท็ก คำค้นหา