ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

กกพ. เร่งกระตุ้นยอดผู้ยื่นขายไฟฟ้าโครงการ Solar Rooftop กลุ่มบ้านอยู่อาศัย ครบ 100 เมกะวัตต์

  เมื่อ: วันอาทิตย์, เมษายน 5th, 2015, หมวด เศรษฐกิจ

       นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อป ประเภทบ้านอยู่อาศัยเพิ่มเติมให้ครบจำนวน 100 เมกะวัตต์ หลังจากที่ กกพ. ได้ออกประกาศการรับซื้อไฟฟ้าดังกล่าวแล้ว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ว่า ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ถึง 18 มีนาคม 2558 มีผู้ยื่นคำขอขายไฟฟ้าจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,437 ราย คิดเป็น 11.65 เมกะวัตต์ จำแนกได้เป็นการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จำนวน 280 ราย คิดเป็น 2.02 เมกะวัตต์ (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2558) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 1,157 ราย คิดเป็น 9.63 เมกะวัตต์ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2558) ในขณะที่เป้าหมายในการรับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่ 78.63 เมกะวัตต์

โดยประกาศดังกล่าวได้ให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายทำการรับซื้อไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีระยะเวลา 25 ปี และได้กำหนดให้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งหากไม่มีการเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าภายในเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสิ้นสุด สำหรับอัตราการรับซื้อไฟฟ้ากำหนดให้เป็นไปตามอัตราการรับซื้อแบบ FiT ประเภทบ้านอยู่อาศัย และกำหนดให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายรับซื้อไฟฟ้าในอัตรา 6.85 บาทต่อหน่วย โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถยื่นคำขอขายไฟฟ้าได้ที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายในเขตที่ทำการของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขึ้นอยู่กับที่ตั้งของสถานที่ที่จะเข้าร่วมโครงการ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามและยื่นแบบคำขอขายไฟฟ้าฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่รับซื้อได้เต็มเป้าหมาย แต่ต้องไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ในเวลาทำการ ณ ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

“ในขณะนี้มีผู้ยื่นคำขอขายไฟฟ้าในโครงการ Solar PV Rooftop น้อยกว่าเป้าหมายที่วางไว้ กกพ.จึงอยากจะขอเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามายื่นคำขอขายไฟฟ้าในโครงการดังกล่าวเพิ่ม เนื่องจากเป็นโครงการที่สามารถให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าในระยะยาว และยังมีส่วนช่วยในการลดวิกฤติด้านพลังงานของประเทศได้อีกด้วย” นายวีระพล กล่าว

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.erc.or.th หรือ โทร. 0-2207-3599 ต่อ 836 และ 838

 

เกี่ยวกับ กกพ.

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน องค์กรหลักในการกำกับดูแลกิจการพลังงานของชาติด้านกิจการไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมให้มีบริการอย่างมั่นคง และมีเสถียรภาพ ในราคาที่เหมาะสม โดยยึดมั่นในความยุติธรรม คุณธรรม และความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และพึ่งพากันอย่างยั่งยืน ระหว่างกิจการพลังงาน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนารากฐานพลังงานของประเทศ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

โทรศัพท์ 0-2207-3599 โทรสาร 0-2207-3502 www.erc.or.th

แท็ก คำค้นหา