ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ข่าวดี! IFEA เลือก “จ.เชียงใหม่” เป็นเมืองเทศกาลโลก ประจำปี 2022 เมืองต้นแบบที่ใช้งานเทศกาลสร้างเศรษฐกิจ

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 6th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวเด่นวันนี้, เศรษฐกิจ

สมาคมเทศกาลและกิจกรรมระหว่างประเทศ (International Festivals & Events Association : IFEA) ได้เลือก จ.เชียงใหม่ ประเทศไทยเป็น “เมืองเทศกาลโลก (World Festival and Event City)” ประจำปี 2022 นอกจากนี้ยังมีอีก 4 เมืองที่ได้รับรางวัล คือ Jinju – South Korea, McAllen – USA, Penghu County – Taiwan และ Philadelphia – USA.โดย IFEA คัดเลือกจากเมืองที่มี “งานเทศกาลโดดเด่น” มีการบูรณาการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด และเหมาะสมที่จะ “เป็นต้นแบบ” ในการใช้งานเทศกาลสร้างเศรษฐกิจ รวมทั้งได้พิจารณาการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 ของแต่ละประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศในโลก “ที่บริหารจัดการวิกฤตโควิดได้ดีที่สุด”

อีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ จ.เชียงใหม่ ได้รับรางวัลดังกล่าว คือรัฐบาลได้กำหนดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor: NEC – Creative LANNA) ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน และลำปาง สำหรับพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน เป็นแหล่งผลิตสินค้า และบริการที่ต่อยอดจากฐานวัฒนธรรมล้านนา

ระยะต่อไป รัฐบาลจะเร่งขับเคลื่อนโครงการระเบียงเศรษฐกิจเพื่อสร้าง “พื้นที่เศรษฐกิจ” ใหม่ ๆ กระจายไป 4 ภาคของประเทศ ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาได้อย่างครอบคลุม เป็นการต่อยอดของดีที่มีเอกลักษณ์ในแต่ละพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติ

#IFEA#เมืองเทศกาลโลก#WorldFestivalandEventCity#เชียงใหม่เอฟซี#พื้นที่เศรษฐกิจ#เชียงใหม่#ภาคเหนือรายวัน#Phaknuadaily

แท็ก คำค้นหา