ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ครม. อนุมัติ 302.5 ล้านบาท ช่วยส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม ผ่านบัตรสวัสดิการรัฐ ถึงสิ้นปีนี้

  เมื่อ: วันเสาร์, ตุลาคม 22nd, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้, เศรษฐกิจ

ที่ประชุม ครม. อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 302.5 ล้านบาท ให้กรมธุรกิจพลังงาน เป็นวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม เพื่อช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนด จำนวน 100 บาท/คน/3 เดือน

มาตรการดังกล่าว จะช่วยลดภาระค่าครองชีพสำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครอบคลุมผู้ใช้สิทธิประมาณ 5.5 ล้านคน โดยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการเบิกจ่ายส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มให้กับร้านค้าก๊าซหุงต้มที่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. – 31 ธ.ค. 65

#ก๊าซหุงต้ม#กลุ่มผู้มีรายได้น้อย#บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา