ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ครม. ไฟเขียววงเงินกู้ 983 ลบ. ช่วยเหลือกัมพูชา ปรับปรุงถนนหมายเลข 67 สร้างประโยชน์ให้แก่ ปชช. สองประเทศ

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 25th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้, ต่างจังหวัด‏, เศรษฐกิจ

ที่ประชุม ครม. (เมื่อ 23 ส.ค. 65) เห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กัมพูชา โดยเป็นการให้วงเงินกู้จำนวน 983 ล้านบาท สำหรับโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 ช่วงเสียมราฐ – อันลองเวง – จวม/สะงำ (NR67) และอนุมัติให้สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ดำเนินการตามขอบเขตของโครงการ NR67 ต่อไป

โดยมีเงื่อนไขว่ากัมพูชาจะใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายใต้โครงการดังกล่าว จากไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าสัญญา และต้องให้ผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกรที่ปรึกษาจากไทยเป็นผู้ดำเนินโครงการด้วย ซึ่งเป็นการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า วัสดุ และอุปกรณ์ก่อสร้าง ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยไปทำงานในต่างประเทศ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการโครงการดังกล่าว คือ ประชาชนชาวกัมพูชาตามแนวเส้นทางประมาณ 50,000 คน หรือกว่า 10,000 ครอบครัว สามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตได้รวดเร็วและปลอดภัย เช่น การเดินทางไปศึกษาเล่าเรียน การเข้ารับบริการทางสาธารณสุข เป็นต้น

นอกจากนี้ จะเกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับกัมพูชา ในเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากอีสานใต้ไปยังกัมพูชา เริ่มตั้งแต่ “บุรีรัมย์ – สุรินทร์ – ศรีสะเกษ – เสียมราฐ” ที่มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อันจะส่งผลให้การค้าชายแดน การขนส่งสินค้า และการลงทุนขยายตัวเพิ่มขึ้น

Hashtag: #ท่องเที่ยว#บุรีรัมย์#สุรินทร์#ศรีสะเกษ#เสียมราฐ#ปรับปรุงถนน#การขนส่งสินค้า#ไทยกัมพูชา#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา