ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ครม. ไฟเขียว ขยายเวลา “ฟรีวีซ่า – Visa on Arrival” ให้ต่างชาติพำนักในไทยได้นานขึ้น

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, กันยายน 22nd, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้, ต่างจังหวัด‏, เศรษฐกิจ

ที่ประชุม ครม. (20 ก.ย. 65) เห็นชอบขยายเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65 – 31 มี.ค. 66 ดังนี้

1.คนต่างด้าวที่ขอรับการตรวจลงตรา Visa on Arrival ขยายระยะเวลาจากเดิมอยู่ได้ไม่เกิน 15 วัน เป็นไม่เกิน 30 วัน

2.คนต่างด้าวผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศที่รัฐบาลของประเทศนั้น ได้ทำความตกลงระหว่างกันกับรัฐบาลไทย กรณีการยกเว้นการตรวจลงตรา จากเดิมอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน ขยายเป็นไม่เกิน 45 วัน

3.คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวซึ่งได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา ประเภท ผ.30 ซึ่งเป็นมาตรการที่ไทยให้ฝ่ายเดียว จากเดิมอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน ขยายเป็นไม่เกิน 45 วัน

การขยายเวลาในครั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยและเพิ่มค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวระหว่างที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

#กระตุ้นการท่องเที่ยว#ฟื้นเศรษฐกิจ#ฟรีวีซ่า#VisaonArrival#คนต่างด้าว#โควิด19#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา