ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

งานโครงการหลวง เริ่ม 1-7 ธันวาคม ภายใต้แนวคิดเฉลิมพระเกียรติ ทศมราชา สืบสานศาสตร์ ชนกาธิเบศรดำริ จากขุนเขา สู่ ชาวเรา และชาวโลก

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 9th, 2023, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้, หนังสือพิมพ์ภาคเหนือ, เศรษฐกิจ

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานโครงการหลวง ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “เฉลิมพระเกียรติ ทศมราชา สืบสานศาสตร์ ชนกาธิเบศรดำริ จากชุนเขา สู่ ชาวเรา และชาวโลก” วันที่ 1-7 ธันวาคม นี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 9 พ.ย. 6) นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ #มูลนิธิโครงการหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมร่วมกับ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ผ่านระบบ Video Conference เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัด #งานโครงการหลวง ประจำปี 2566 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 1-7 ธันวาคม 2566 ที่จะถึงนี้ รวม 7 วัน ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง #จังหวัดเชียงใหม่

โดยมูลนิธิโครงการหลวงได้กำหนดจัดงานโครงการหลวงประจำปี 2566 ขึ้น ที่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงมีพระชนมพรรษา 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อพัฒนาพื้นที่สูงย่างเข้าสู่ปีที่ 55 โดยในปีนี้จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เฉลิมพระเกียรติ ทศมราชา สืบสานศาสตร์ ชนกาธิเบศรดำริ จากชุนเขา สู่ ชาวเรา และชาวโลก” ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของการจัดงานบนพื้นที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ แสดงผลสำเร็จเชิงประจักษ์ ที่สร้างความสุข ความเจริญ เกิดแก่ราษฎรบนขุนเขา นำมาสู่การเรียนรู้ เพื่อสร้างประโยชน์ แก่ชาวเรา และชาวโลก

สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ทศมราชา สืบสานศาสตร์ ชนกาธิเบศรดำริ” ซึ่งเป็นการจัดแสดงผลลัพธ์ของการพัฒนาตามแนวทางพระราชทาน ในการแก้ปัญหาฝิ่น ความยากจน และปัญหาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมีงานวิชาการหลากหลายเรื่องราว ที่ให้ทั้งสาระ ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน รวมทั้งการแสดงดนตรีในสวน การแสดงของเยาวชนชนเผ่าต่างๆ ในบรรยากาศจำลองชุมชนพื้นที่สูง พันธุ์พืชใหม่ที่นำมาจัดแสดงในปีนี้ อาทิ กุหลาบและเบญจมาศสายพันธุ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์กัญชงจากเส้นใยผสม รวมทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ชุดชา 72 เทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา และการจำหน่ายผลิตผล ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง โครงการส่วนพระองค์ รวมกว่า 800 รายการ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “โครงการหลวง 2566” สามารถเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-19.00 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยสามารถประสานงานผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจของมูลนิธิโครงการหลวง

แท็ก คำค้นหา