ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ธอส.เปิดโครงการใหม่ ให้กู้ซื้อบ้านผ่านสบายๆดอกเบี้ยต่ำ

  เมื่อ: วันเสาร์, พฤษภาคม 5th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, เศรษฐกิจ

สินเชื่อบ้าน For home

ธนาคารอาคารสงเคราะห์เสนอโครงการสินเชื่อบ้าน For Home” และ “โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรักปี 2561” ดังนี้

  1.  “โครงการสินเชื่อบ้าน For Home สำหรับกลุ่มลูกค้าประชาชนทั่วไป อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก MRR-3.85% ต่อปี หรือเท่ากับ 2.90% ต่อปี ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.80% ต่อปี หรือเท่ากับ 3.95% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 3.25% ต่อปี)ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 40 ปี สามารถยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
  2.   “โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรักปี 2561 สำหรับกลุ่มลูกค้าประชาชนที่มีรายได้รวมไม่เกิน 90,000 บาทต่อเดือน วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก เท่ากับ3.43% ต่อปี ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 40 ปี สามารถยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561

            พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียม 3 ฟรี!! (โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรักปี 2561)
► ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินกู้)
► ค่าประเมินราคาหลักประกัน (2,800 บาท)
► ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (1,000 บาทต่อราย)

แท็ก คำค้นหา