ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

พาณิชย์เชียงใหม่ลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์ลำไย ปี 2565

  เมื่อ: วันเสาร์, กรกฎาคม 30th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวเด่นวันนี้, เศรษฐกิจ

นางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดลำไยในฤดู ปี 2565 ในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ และอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยสถานการณ์การตลาดในขณะนี้พบว่า ผู้ประกอบการโรงอบลำไย ที่รับซื้อลำไยสด (รูดร่วง) จากจุดรับซื้อในพื้นที่มีกำลังการผลิตเพื่อแปรรูปลำไย มีการอบลำไยเต็มกำลังการผลิต และขณะนี้ผลผลิตที่เกษตรกรนำไปจำหน่ายให้แก่จุดรวบรวมเพิ่มมากขึ้น และกำลังการผลิตของแต่ละโรงงานไม่สามารถรองรับผลผลิตที่ออกสู่ตลาดในช่วงนี้ได้ ประกอบกับภาคการส่งออกชะลอตัวเนื่องจากตลาดส่งออกหลัก (จีน) ยังไม่มีคำสั่งซื้อมายังผู้ประกอบการในพื้นที่ และยังมีผลผลิตลำไยอบแห้งทั้งเปลือกของปีการผลิต 2564 ที่ผู้ประกอบการเก็บไว้ในห้องเย็นยังมีปริมาณคงค้างอยู่มาก ส่งผลทำให้แนวโน้มของราคาลำไยปรับตัวต่ำลง

ด้านช่องทางการจำหน่ายผลผลิตลำไย จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนจุดรวบรวมและคัดคุณภาพลำไย เพื่อกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต ปี 2565 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้พบปะกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ (จุดรับซื้อ) โดยได้แนะแนวทางปฏิบัติและขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการฯ อย่างเคร่งครัด อาทิ การให้ความสำคัญในการเก็บรักษา และการใช้เวลาในการขนส่งที่รวดเร็ว เพื่อสร้างความมั่นใจในผลผลิตลำไยคุณภาพของจังหวัดเชียงใหม่ และกระตุ้นการบริโภคลำไยภายในประเทศ

Hashtag: #พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่#สถานการณ์ลำไย#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา