ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

พาณิชย์เชียงใหม่เผย สินค้าหมวดอาหารมีการปรับราคาขึ้น ตามสินค้ากลุ่มพลังงาน

  เมื่อ: วันพุธ, มีนาคม 23rd, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, เศรษฐกิจ

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เผยสินค้าหมวดอาหารสดและเครื่องประกอบอาหาร มีราคาปรับเพิ่มขึ้น ตามสินค้ากลุ่มพลังงานส่งผลให้มีต้นทุนสูงขึ้น ส่วนผลไม้ตามฤดูกาลราคาปรับตัวลง พร้อมทั้งมีการติดตามราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด หากพบเห็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคสามารถแจ้ง สายด่วน 1569

เมื่อวันที่ (22 มี.ค. 65) ที่ห้องประชุม 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์สินค้าอุปโภค-บริโภค ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ระดับราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพสำหรับประชาชนที่จำหน่ายในห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกทั่วไปปรับขึ้นลงในกรอบแคบๆ เนื่องจากราคาหน้าฟาร์มยังไม่มีการปรับเพิ่มขึ้น โดยสินค้าหมวดอาหารสด อาหารบริโภคนอกบ้าน และเครื่องประกอบอาหารมีการปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากสินค้ากลุ่มพลังงานมีการปรับตัวมากขึ้น ทำให้มีต้นทุนสูงขึ้น ส่วนผลไม้สดบางชนิดที่มีมากตามฤดูกาลราคาปรับตัวลงตามปกติ

สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการติดตามราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด ทั้งราคาสุกรหน้าฟาร์ม โรงชำแหละและตัดแต่งสุกร ราคาไข่ไก่ รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาของสินค้าอุปโภค-บริโภคต่างๆ ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันไว้ เพื่อลดความเดือดร้อนแก่ผู้บริโภค โดยในช่วงที่ผ่านมาราคาเนื้อสุกรที่พุ่งสูงขึ้น กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดให้เนื้อสุกรเป็นสินค้าควบคุม ที่จะต้องแจ้งปริมาณและสถานที่กักเก็บต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นประจำ นอกจากนี้ยังได้มีการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน โดยดำเนินโครงการพาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน โครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 และโครงการ New Year Grand Sale 2022 ซึ่งสามารถช่วยค่าครองชีพแก่ประชาชนได้กว่า 3.4 ล้านบาท และได้จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าธงฟ้า ราคาประหยัด เป็นประจำทุกเดือนอีกด้วย

ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการทุกรายให้ปฏิบัติตาม พรบ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ โดยการติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ ตลอดจนจำหน่ายสินค้าให้ตรงกับราคาที่ได้แสดงไว้ ไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ซึ่งจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค หากประชาชนพบเห็นการไม่ติดป้ายราคา หรือพบผู้ประกอบการที่เอารัดเอาเปรียบสามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน 1569 หรือที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-112-668

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่/ข่าว-ภาพ

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#พาณิชย์เชียงใหม่#สถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค#สินค้าธงฟ้า#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา