ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

พาณิชย์ เตรียมพร้อมประชุมรับมือราคาลำไยตกต่ำ ผู้ประกอบการขอช่วยติดต่อเงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำใช้เป็นทุนหมุนเวียน

  เมื่อ: วันศุกร์, มีนาคม 6th, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, เศรษฐกิจ

พาณิชย์เชียงใหม่ ประชุมชี้แจงโครงการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ ผลผลิตผลไม้ออกสู่ตลาดมากปีงบประมาณ 2563 และโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยจังหวัดเชียงใหม่ปีการผลิต 2562/63   วันที่ 6 มี.ค.2563 เวลา 10.00 น. นายประเสริฐ  ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมชี้แจงโครงการ แก้ไขปัญหาสถานการณ์ผลผลิตผลไม้ออกสู่ตลาดมากปีงบประมาณ 2563 และโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยจังหวัดเชียงใหม่ปีการผลิต 2562/63  สรุปดังนี้ ชี้แจงโครงการฯ จำนวน 3 โครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมและสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการฯ ของผู้ประกอบการรับซื้อผลไม้ ดังนี้โครงการแก้ไขปัญหา สถานการณ์ผลผลิตผลไม้ออกสู่ตลาดมาก ปีงบประมาณ 2563 โครงการสนับสนุนจุดรวบรวมและคัดคุณภาพลำไย เพื่อกระจายออกนอกแหล่งผลิต ปี 2563   โครงการสนับสนุนจุดรวบรวมลำไยสด เพื่อแปรรูป ปี 2563  ผู้ประกอบการรับซื้อผลไม้ ส่งออก และแปรรูป  เข้าร่วมประชุมจำนวน 22 ราย โดยแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการจำนวน 18 ราย ได้รับทราบและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม  ดังนี้   ขอให้ภาครัฐช่วยหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการ ขอให้จัดทำโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการลำไยอบแห้งทั้งเปลือก  ผู้ประกอบการลำไยกระป๋อง ขอให้จัดหาตลาด โดยนำสินค้าจำหน่ายผ่านทางร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

แท็ก คำค้นหา