ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รมช.เกษตรและสหกรณ์ สั่งกรมวิชาการเกษตร เร่งแก้ปัญหาส่งออกลำไยไปจีนต้องไม่สะดุด

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรเร่งแก้ปัญหาส่งออกลำไย หลังรับรายงานจีนแจ้งเตือนตรวจพบศัตรูพืชกว่า 100 ชิปเม้นท์ เดินหน้าประสานสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่งนัด GACC ประชุมแจงแผนปฏิบัติการแนวทางแก้ไขและมาตรการป้องกันครอบคลุมทุกด้าน เร็วๆ นี้

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ได้รับข้อสั่งการด่วนจากนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กรมวิชาการเกษตรเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหากรณีที่สำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) ได้แจ้งเตือนปัญหาการตรวจพบเพลี้ยแป้งในลำไยจากไทยเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 จำนวน 114 ครั้ง ซึ่งเป็นสินค้าลำไยส่งออกไปจีนที่ออกใบรับรองสุขอนามัยพืชก่อนหน้านี้ โดยในจำนวนนี้มีสวนถูกแจ้งเตือน จำนวน 100 แห่ง โรงคัดบรรจุถูกแจ้งเตือน จำนวน 66 แห่ง แบ่งเป็นในพื้นที่ จ.จันทบุรี 28 แห่ง จ.สระแก้ว 1 แห่ง จ.เชียงใหม่ 11 แห่ง และ จ.ลำพูน 26 แห่ง

จีนจึงขอให้กรมวิชาการเกษตรทำการระงับการส่งออกผลไม้ไปจีนที่ผลิตจากสวนและโรงคัดบรรจุที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราวด้วยตนเองก่อน พร้อมรายงานผลการตรวจสอบหาสาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไขให้ GACC พิจารณาเห็นชอบจึงจะอนุญาตให้สวนและโรงคัดบรรจุดังกล่าวส่งออกผลไม้ไปสาธารณรัฐประชาชนจีนได้อีกครั้ง ทั้งนี้กรมวิชาการเกษตรได้จัดประชุมหน่วยงานภายในกรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำมาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและมาตรการป้องกันครอบคลุมตั้งแต่ที่สวน โรงคัดบรรจุ และด่านตรวจพืช เสนอให้ฝ่ายจีนพิจารณา ซึ่งขณะนี้กรมวิชาการเกษตรได้ประสานให้สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง ขอนัดหมายการประชุมเจรจากับ GACC ด้วยระบบ Zoom แล้ว

“อย่างไรก็ตาม ในวันนี้กรมวิชาการเกษตรได้จัดประชุมกับผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ลำไยภาคตะวันออก เพื่อแจ้งให้ทราบถึงปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นและชี้แจงแนวทางและมาตรการต่างๆ ของกรมวิชาการเกษตรในการส่งออกลำไยในฤดูกาลผลิตนี้ รวมทั้งชี้แจงให้ทราบถึงข้อกังวลของจีนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในไทย จึงขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการเคร่งครัดในการตรวจสอบและปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปพร้อมๆ กับการเข้มงวดตรวจสอบศัตรูพืชด้วย” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์#กรมวิชาการเกษตร#ส่งออกลำไย#ลำไย#สำนักข่าวภาคเหนือ#GACC

แท็ก คำค้นหา