ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

‘สมาร์ตอาย’ อาลีบาบาประเดิมทางด่วนเฉิงตู ดึง AI เคลียร์ปัญหารถติด

(ซินหัว) — แพลตฟอร์มวิเคราะห์วิดีโออัจฉริยะที่สนับสนุนโดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ถูกนำไปใช้กับทางด่วนรอบเมืองเฉิงตู มณฑลซื่อชวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ส่งผลให้อัตราความแออัดของการจราจรบนทางด่วนนำร่องโดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 15 นับตั้งแต่ต้นปี 2019

แพลตฟอร์มวิเคราะห์วิดีโอที่ชื่อว่า “สมาร์ตอาย” (Smart Eye) หรือดวงตาอัจฉริยะ ถูกพัฒนาโดยบริษัทพัฒนาและก่อสร้างทางด่วนซื่อชวน และอาลีอวิ๋น (Aliyun) บริษัทผู้ให้บริการระบบคลาวด์ในเครืออาลีบาบา ด้วยความช่วยเหลือของ “ซิตีเบรน” (City Brain) ที่นำเทคโนโลยีเอไอและบริการวิเคราะห์การจราจรของเอแมป (Amap) มากกว่า 30 ชุด ทำให้แพลตฟอร์มนี้สามารถสร้างบริการอัจฉริยะและโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์เพื่อใช้บนทางด่วนได้

แพลตฟอร์ม “ดวงตาอัจฉริยะ” ครอบคลุมการจราจรบนทางด่วนมากกว่าร้อยละ 90 โดยระบบจะตอบสนองทันทีเมื่อเกิดอันตรายบนท้องถนน และจะติดต่อกับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือโดยอัตโนมัติ ตามการประมาณการ บริการวิเคราะห์การจราจรสามารถค้นหาความเสี่ยงที่มีแนวโน้มสูงและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ถึงร้อยละ 20

ขณะนี้แพลตฟอร์มดังกล่าวกำลังปฏิบัติงานบนทางด่วนวงแหวนของเมืองเฉิงตู และจะถูกนำไปใช้กับทางด่วนแห่งอื่นของจีนในอนาคต

แท็ก คำค้นหา