ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สัญญาณเศรษฐกิจไทยดีขึ้น! หลังยอดรายได้เข้ารัฐ 11 เดือนแรก ปีงบ 65 สูงกว่า 2.26 ล้านล้านบาท

  เมื่อ: วันเสาร์, กันยายน 24th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้, เศรษฐกิจ

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบ 65 (ต.ค. 64 – ส.ค. 65) รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้ 2,256,250 ล้านบาท แบ่งเป็น.

• กรมสรรพากร : จัดเก็บรายได้รวม 1,867,250 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการร้อยละ 14.6 หรือ 238,187 ล้านบาท

• กรมสรรพสามิต : จัดเก็บรายได้อยู่ที่ 465,823 ล้านบาท ทั้งนี้ ผลการจัดเก็บรายได้ลดลงจากในช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากได้ปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันดีเซล เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของ ปชช. เป็นการชั่วคราว จากปัญหาราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก

• กรมศุลกากร : จัดเก็บรายได้อยู่ที่ 100,894 ล้านบาท มากกว่าช่วงเดียวกันจากปีงบประมาณก่อน ซึ่งสูงกว่าประมาณการร้อยละ 9.5 หรือ 8,794 ล้านบาท

โดยผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในช่วง 11 เดือนที่ผ่านมา แสดงถึงสัญญาณทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น โดยมีปัจจัยสำคัญ คือ นโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล ที่ทำให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น จนส่งผลดีต่อการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐ

#เศรษฐกิจไทย#นักท่องเที่ยวต่างชาติ#ท่องเที่ยวไทย#กรมศุลกากร#กรมสรรพากร#กรมสรรพสามิต#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา