ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

อุตสาหกรรมเชียงใหม่ เปิดโครงการโรงงานต้นแบบอุทยานอาหารภาคเหนือ

  เมื่อ: วันศุกร์, พฤศจิกายน 29th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ธุรกิจ, เศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมเชียงใหม่ เปิดโครงการโรงงานต้นแบบอุทยานอาหารภาคเหนือ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการโรงงานต้นแบบอุทยานอาหารภาคเหนือ ยกระดับผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายธุรกิจ
วันนี้ (29 พ.ย.62) นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการโรงงานต้นแบบอุทยานอาหารภาคเหนือ (Northern Thailand Food Valley Pilot Plant) ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โครงการนี้จัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสทดสอบตลาดจริง สำรวจข้อมูลและเก็บข้อมูลทางการตลาด ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ด้านอาหารให้ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายธุรกิจ โดยมีผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน เข้าร่วม


ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วม เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับคำปรึกษาแนะนำเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ และเข้ารับการพัฒนา รวมถึงยกระดับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยผู้ประกอบการได้ผลิตนวัตกรรมต้นแบบ ได้ทดสอบความเป็นไปได้ทางการตลาด ทำให้ทราบผลความต้องการด้านนวัตกรรมของผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารได้อย่างแท้จริง และเกิดการตระหนักถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่
ท้ายนี้ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน-8 ธันวาคมนี้ ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / กาญจนา บุญมี // ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
29 พฤศจิกายน 2562

แท็ก คำค้นหา