ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ ชู “งานเทศกาลอาหารฮาลาล” ดึงดูดนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางช่วง Green Season

เชียงใหม่ ชู “งานเทศกาลอาหารฮาลาล” ดึงดูดนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางช่วง Green Season

บ่ายวันนี้ (13 มิ.ย. 66) ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลอาหารฮาลาล ภายใต้คอนเซป UNSEEN CHIANGMAI เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในมุมมองที่แตกต่าง และให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้จักมาตรฐานอาหารฮาลาลของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีทั้งอาหารไทย 4 ภาค และอาหารนานาชาติ โดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ที่มักจะมีนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางเข้ามาในประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก ทั้งยังมีการค้างแรมเป็นเวลานาน ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะได้นำงานเทศกาลอาหารฮาลาลบรรจุลงในปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ห้วงเดือนกรกฎาคม เพื่อให้เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวประจำปี

พร้อมกันนี้ ยังได้มีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ในช่วง Green Season เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 ซึ่งเริ่มต้นเส้นทางท่องเที่ยว Unseen แรกที่อำเภอเชียงดาว โดยชูมนต์เสน่ห์ของแต่ละอำเภอที่มีแตกต่างกันไปใน 3 มิติ คือ ภูมิศาสตร์และภูมิทัศน์, ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีชาติพันธุ์ และที่พัก ซึ่งจะได้มีการขยายผลไปยังอำเภอแม่ออน เวียงแหง แม่แจ่ม และอำเภอแม่วาง ตลอดจนอำเภออื่น ๆ ทั้ง 25 อำเภอ โดยมุ่งทำให้จังหวัดเชียงใหม่ “เที่ยวได้ทั้งปี”

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่

WWW.PHAKNUADAILY.COM

FACEBOOK : ภาคเหนือรายวัน – PhaknuaDaily

YOUTUBE : ภาคเหนือรายวัน – PhaknuaDaily

TIKTOK : PhaknuaDaily

#งานเทศกาลอาหารฮาลาล#GreenSeason#เปิดเส้นทางท่องเที่ยว#Unseenอำเภอเชียงดาว#เชียงใหม่เที่ยวได้ทั้งปี#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา