ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ มุ่งพัฒนาลำไยคุณภาพปี 61 ตั้งเป้า 12,000 ตันมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท”

  เมื่อ: วันพุธ, พฤษภาคม 9th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้, เศรษฐกิจ

 

1525866632570  1525866640350

“จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งพัฒนาลำไยคุณภาพปี 61 ตั้งเป้า 12,000 ตันมูลค่ากว่าสามร้อยล้านบาท”
นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2561 มีพื้นที่การผลิตลำไย ประมาณ 305,940 ไร่ มีผลผลิตในฤดู ประมาณ 138,737 ตัน โดยในปี 2561 ได้วางเป้าหมายพัฒนาลำไย ให้มีคุณภาพใน 17 อำเภอ เกษตรกร 2,410 ราย พื้นที่ 12,931 ไร่ ผลผลิต 12,000 ตัน ซึ่งจะให้ผลผลิต ในระหว่างเดือน ก.ค. – ส.ค. โดยเน้นการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคนิคการตัดช่อลำไยซึ่งจะเป็นการเพิ่มขนาดผลลำไย และมีขนาดผลที่สม่ำเสมอ ผลสุกเร็วขึ้นต้นลำไยไม่โทรม ขนาดผลผลิตตรงตามความต้องการของตลาด หรือกล่าวคือเกษตรกรสามารถทำราคาลำไยต่อกิโลกรัมที่สูงขึ้นหรือในราคาเกรด AAโดยมีเป้าหมาย 12,000 ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า 360,000,000 บาทสู่เกษตรกรผู้ปลูกลำไยเชียงใหม่ โดยเพิ่มช่องทางตลาดนอกจากในประเทศและอินโดนีเซียแล้ว ยังมีประเทศจีน เวียดนาม ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นดังตัวอย่างอำเภอสารภีโดยนางนิชกานต์ โตเขียว เกษตรอำเภอสารภี ที่มีเกษตรเข้าร่วมโครงการกว่า100 ราย พื้นที่กว่า2,500ไร่ได้จัดเวทีเรียนรู้ร่วมกัน ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในสาธิตการตัดช่อลำไยเพื่อให้ได้คุณภาพ โดยวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้เกษตรกรเกิดความรู้ความเข้าและเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการตลอดจนรักษาคุณภาพลำไยให้อยู่ได้พัฒนาได้คู่เมืองเชียงใหม่สืบไป

1525866651095

แท็ก คำค้นหา