ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ สรุปผลการจัดงานล้านนาเอ็กซ์โป 2017 เงินสะพัดกว่า 56 ล้านบาท

จังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการจัดงานล้านนาเอ็กซ์โป 2017 เงินสะพัดกว่า 56 ล้านบาท โดยได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการเป็นอย่างดี พร้อมนำไปพัฒนาต่อยอดเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆ ให้สามารถเป็นที่ยอมรับของตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป
IMG_0730
ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึง ผลการจัดงานล้านนาเอ็กซ์โป 2017 ที่จัดติดต่อกันมาเป็นปีที่ 4 แล้ว โดยปีนี้ภายใต้โครงการตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง มหกรรมสินค้าทางวัฒนธรรม 4 จังหวัดเหนือตอนบน ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดงานในปีนี้ยังคงมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เชื่อมโยง และขยายมูลค่าการค้าการลงทุน พร้อมกับเพิ่มโอกาสการสร้างงานและการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งมีทั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อยเข้าร่วมกว่า 900 บูท แบ่งเป็นจำหน่ายสินค้า 700 บูท และนิทรรศการที่ดำเนินเรื่องราวผ่านการท่องเที่ยวตามรอยพ่อวิถีพอเพียง ซึ่งทำให้เห็นภาพของการพัฒนาทักษะอาชีพของชุมชนได้อย่างชัดเจนในทุกพื้นที่ที่พระองค์ท่านได้เสด็จฯไปเยี่ยมเยียนพสกนิกร ทรงประทานอาชีพและทักษะให้กลุ่มชนเผ่าและชาวบ้านที่ห่างไกลความเจริญ นำมาสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทยในที่สุด อีกจำนวน 200 บูท โดยแบ่งออกเป็น 11 โซน อาทิ ธุรกิจบริการสุขภาพและสปา ด้านสินค้าหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ หรือผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ทั้งผักและผลไม้ เป็นต้น ซึ่งในปีนี้ล้านนาเอ็กซ์โปได้นำเสนอภายใต้แนวคิด “ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง” ซึ่งตรงกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน และเข้าถึงวิถีชีวิตมากยิ่งขึ้นสำหรับ โซนที่ได้รับความสนใจมากที่สุด ได้แก่ โซนหัตถกรรมและโอท๊อป ซึ่งมีการแสดงและจำหน่ายสุดยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มียอดจำหน่ายและสั่งซื้อมากกว่า 18 ล้านบาท รองลงมาจะเป็นโซนเกษตรปลอดภัยและเกษตรแปรรูป โดยมีกิจกรรมชิมชาชงกาแฟ ที่มีการโชว์ศักยภาพกาแฟชา-กาแฟภาคเหนือที่มีคุณภาพและกิจกรรมสาธิตเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ ขณะที่ยอดสรุปยอดจำหน่ายและยอดสั่งซื้อภายในงานตลอดระยะเวลา 10 วัน มีเงินสะพัดกว่า 56 ล้านบาท มีผู้นักท่องเที่ยว เข้าชมภายในงาน 4 แสนกว่าคน ซึ่งปีที่แล้วมีผู้เข้าชมทั้งหมด 3 แสนคน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน การตอบรับของประชาชนทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงได้รับความสนใจเป็นอย่างดี ทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการบริโภคของประชาชน และเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในพื้นที่แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการด้านสินค้าและบริการ ซึ่งจะพัฒนาการจัดงานให้ดียิ่งๆขึ้นไป ให้สามารถเป็นที่ยอมรับของตลาดในประเทศและต่างประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป

แท็ก คำค้นหา