ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เปลี่ยนบัตร ATM/ บัตรเดบิต ให้เป็นแบบชิปการ์ดทำขึ้นเพื่อป้องกันการคัดลอกข้อมูล และป้องกันการปลอมแปลงบัตร

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 19th, 2016, หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์, เศรษฐกิจ

ธนาคารเชียงใหม่

การเปลี่ยนบัตร ATM/ บัตรเดบิต ให้เป็นแบบชิปการ์ดทำขึ้นเพื่อป้องกันการคัดลอกข้อมูล และป้องกันการปลอมแปลงบัตร ซึ่งแต่ละธนาคารจะมีการประกาศแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก่อนที่จะถึงเวลาครบกำหนดการยกเลิกการใช้บัตรเดิม

หากลูกค้าที่ถือบัตร ATM ต้องการเปลี่ยนเป็นบัตรแบบชิปการ์ด สามารถขอเปลี่ยนบัตรได้ที่ทุกสาขาของธนาคาร อย่างไรก็ตาม ธนาคารแต่ละแห่งอาจจะเก็บค่าธรรมเนียมแตกต่างกัน ส่วนใหญ่ธนาคารจะยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนบัตร ATM/บัตรเดบิตให้แก่ลูกค้า หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ Call Center หรือสาขาของแต่ละธนาคารค่ะ

ทั้งนี้ ผู้เปิดบัญชีมีสิทธิที่จะเลือกใช้บริการได้อย่างอิสระ สามารถเลือกได้ว่าจะเปิดบัญชีโดยไม่ทำบัตรใด ๆ หรือจะทำบัตร ATM / บัตรเดบิต โดยที่จะเป็นบัตรแบบพ่วงประกันด้วยหรือไม่ก็ได้

กรณีที่สาขาตอบว่าบัตรหมด ขอให้สอบถามว่าจะมาเมื่อใด หากสาขาไม่ดำเนินการให้หรือไม่มีคำตอบว่าบัตรแบบธรรมดาจะมาเมื่อใด สามารถร้องเรียนได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ

1. ร้องเรียนไปที่ call center ของธนาคารเจ้าของบัตร
2. หากเห็นว่าไม่ดำเนินการให้ หรือใช้ระยะเวลานานเกินไป สามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยส่งรายละเอียดมาที่ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน และระบุ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ซึ่งสามารถเลือกส่งได้ตามช่องทางดังนี้ค่ะ
(1) ทางเว็บไซต์ www.1213.or.th หัวข้อ “การร้องเรียน” หรือ
(2) ส่งทางจดหมาย มาที่
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ศคง. ที่หมายเลข 1213 ในเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ค่ะ

แท็ก คำค้นหา