ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

แถลงการณ์คณะแพทยศาสตร์ มช. อาการอาพาธของ หลวงปู๋บัวเกตุ ปทุมสิโร

  เมื่อ: วันอังคาร, มิถุนายน 11th, 2024, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวสังคม

🔸แถลงการณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง อาการอาพาธของพระราชวัชรปัทมคุณ ฉบับที่ 2
(หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร)

เพื่อรักษาธาตุขันธ์ของพระราชวัชรปัทมคุณ (หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร)
เจ้าอาวาส วัดป่าปางกึ๊ด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ขอความกรุณางดเยี่ยม

พระเทพวชิราธิบดี (ฤทธิรงค์ ญาณวโร)
เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ) และเจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง
ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ท่านใดมีความประสงค์เยี่ยม
ให้ลงนามในสมุดเยี่ยม

แท็ก คำค้นหา