ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

การปรึกษาหารือการแก้ปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่

  เมื่อ: วันพุธ, ตุลาคม 1st, 2014, หมวด ไม่มีหมวดหมู่

10409518_767652929961604_8498431730608855414_n

การปรึกษาหารือการแก้ปัญหาคลองแม่ข่า โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมร่วม ประเด็นเรื่องแนวเขตที่ดิน และเรื่องคุณภาพของน้ำ

นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ การปรึกษาหารือการแก้ปัญหาคลองแม่ข่า โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมร่วม ณ ห้อง POC ชั้น 3 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นเรื่องแนวเขตที่ดิน ต้องมีการกำหนดมาตรการอย่างชัดเจน ในการวางโฉนดที่ดินมาตรา 1:4000 ประสานสำนักงานที่ดินแล้ว และมีการประสานภาพถ่ายดาวเทียม Gistda สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เพื่อนำมาเทียบว่ามีการรุกล้ำหรือไม่ และจะมีการลงพื้นที่ที่เป็นจุดสำคัญในการรุกล้ำ สำนักงานที่ดินจะลงสำรวจระยะเดิมเป็นหลัก เจ้าของที่ดินนำชี้แนวเขต รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า จะมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อกำหนดกรอบแนวทาง มีการเจรจาพูดคุย และจะมีการประชุมนายอำเภอกำชับหลักการปฏิบัติ มีการติดตามลงพื้นที่พร้อมคณะทำงาน

ประเด็นเรื่องคุณภาพของน้ำในคลองแม่ข่า การอาศัยน้ำดีเข้ามาเจือจางจะมีปัญหาในช่วงฤดูแล้งน้ำน้อย และมีการควบคุมคุณภาพของน้ำตั้งแต่ครัวเรือน ทุกชุมชนที่มีการปล่อยน้ำเสียลงคลองแม่ข่า ทางเทศบาลนครมีการตรวจสอบน้ำทุกสัปดาห์ และมีการตรวจตามคำร้อง เก็บตัวอย่างเพื่อนำไปตรวจคุณภาพที่ศูนย์ป่าแดด มีการพูดคุยเจรจาผู้ประกอบการให้ระมัดระวัง หากผิดปกติจะมีการแจ้งการปิดน้ำให้เวลาปรับปรุงในส่วนของทางวิศวกรรม จะลงพื้นที่ตรวจสอบ และมีการร่วมมือออกแบบกับหน่วยงานท้องถิ่น และจะมีการประชุมสรุปการทำงานของคณะภายในเดือนตุลาคมนี้

แท็ก คำค้นหา