ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

  เมื่อ: วันเสาร์, ธันวาคม 26th, 2015, หมวด ไม่มีหมวดหมู่

IMG_039412380328_10153862711178035_1840347440_n

ในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีด้านการแพทย์ทำให้คนเราสามารถเปลี่ยนอวัยวะที่เสื่อม โดยใช้อวัยวะของคนอื่นมาใส่แทน เช่น เปลี่ยนกระจกตา ตับ ไต ไขกระดูก  และเปลี่ยนอวัยวะเทียมใส่แทน เช่นข้อสะโพก ข้อเข่า ช่วยทำให้คนเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เริ่มให้บริการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะตั้งแต่ พ.ศ. 2533  โดยเริ่มที่การผ่าตัดเปลี่ยนไต  ปีแรก 1 ราย ปีต่อๆมา 2 ราย และ 7 ราย ตามลำดับ ย้อนหลัง 3 ปีที่ผ่านมาผลงานเปลี่ยนไตเฉลี่ยปีละ 50 ราย   การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาเริ่มดำเนินการปี 2538  สถิติผลงานผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาเฉลี่ย ปีละ 60 ราย ซึ่งมากเป็นอันดับสองของประเทศรองจาก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย การผ่าตัดเปลี่ยนตับ ซึ่งต้องอาศัยทีมงานจำนวนมาก เริ่มทำเมื่อ พศ. 2551  และในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมามีการผ่าตัดเปลี่ยนตับจำนวน 8 ราย  การปลูกถ่ายไขกระดูกในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือด เริ่มให้บริการในปี 2557 จำนวน 12ราย และปี 2558 จำนวน 15 ราย จะมีโอกาสให้บริการเพิ่มมากขึ้น เมื่อ กองทุนประกันสุขภาพ กองทุนประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์เรื่องนี้ในปีงบประมาณ 2559

การเปลี่ยนอวัยวะเทียม ข้อสะโพกและข้อเข่า เริ่มทำเมื่อ 30 กว่าปีก่อน แต่เนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตข้อเทียมในยุคนั้นยังได้ผลไม่ดีนัก จึงไม่เป็นที่นิยม เมื่อประมาณ  พศ. 2535 เป็นต้นมา วัสดุผลิตข้อเทียมมีคุณภาพดี ทำให้มีความนิยมผ่าตัดเปลี่ยนข้อมากขึ้นตามลำดับ ผลงานย้อนหลัง 3 ปี เฉลี่ย รพ.มหาราชให้บริการเปลี่ยนข้อสะโพกปีละ 150 ราย และข้อเข่าปีละ 250 ราย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศูนย์ศรีพัฒน์  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการให้บริการพร้อมกับเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อให้บริการประชาชนชาวเชียงใหม่และภาคเหนือ อย่างทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้วในยุโรปและอเมริกา

 

 

 

 

แท็ก คำค้นหา