ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

คณะแพทย์ มช. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

  เมื่อ: วันอังคาร, มกราคม 12th, 2016, หมวด ไม่มีหมวดหมู่

IMG_2249 IMG_2316

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกในทางที่ดีงาม พร้อมทั้งมีการมอบทุนการศึกษาและของรางวัลมากมายให้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานกิจกรรมสวนดอกปาร์ค คณะแพทยศาสตร์ มช.

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา  นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยกล่าวว่า “คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญยิ่งของประเทศชาติ จึงได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออก รวมทั้งให้ได้รับความรู้ ความสนุกสนาน ที่ทางคณะแพทยศาสตร์ มช. ได้จัดขึ้น” สำหรับกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 นั้น ทางคณะแพทยศาสตร์ มช.ได้จัดแบ่งโซนกิจกรรมเพื่อให้เหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัย ซึ่งประกอบไปด้วยโซนกิจกรรมสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 3 ปี และโซนกิจกรรมสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 4 -12 ปี โดยภายในงานมีการมอบทุนการศึกษา รวมทั้งมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการและกิจกรรมเกมส์ให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมสนุก อาทิ กิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมการแสดงความสามารถบนเวที กิจกรรมส่องกล้องจุลทรรศน์ และกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมาย

แท็ก คำค้นหา