ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบนโยบายจากกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

  เมื่อ: วันศุกร์, ตุลาคม 10th, 2014, หมวด ไม่มีหมวดหมู่

10411406_773019186091645_4320892244029752601_n 10690197_773019226091641_7334198433899207954_n

จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติ จากกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอจาก 25 อำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล หรือ Video Conference ห้องประชุมPOC ศาลากลางจังหวัด ห้องราชพฤกษ์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ รวม7อำเภอและอำเภอรอบนอก

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานการประชุมและคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ซึ่งทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุม 2 ศาลาว่าการประทรวงมหาดไทย อันดับแรกแจงนักปกครองคือผู้รับใช้ประชาชนให้มีความสุขสังคมมีความสงบสุข มั่นคง พัฒนาทุกเรื่องให้มีความ เจริญก้าวหน้า ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของโลก ฝากสร้างความเข้าใจประชาชนรักษาเทิดทูนสถาบันมหากษัติรย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ ความโปร่งใส งานบริการด้วยใจคุณธรรม 12 ประการโดยเฉพาะความอดทน ปัญหาการค้ามนุษย์ ยาเสพติด ภัยธรรมชาติ เฉพาะอย่างยิ่งการลดทำนาปรังในปีนี้การบริหารจัดการน้ำ ภัยหนาวภาคเหนือและน้ำท่วมภาคใต้ในขณะเดียวกัน ต้องตั้งหลัก ช่วยเหลือประชาชนให้ดีการตัดไม้ทำลายป่าที่ทำลายระบบนิเวศน์ แม้แต่น้ำดื่มอาจขาดแคลนได้ ฝากจังหวัดที่มีชายเลนรักษาและปลูกเพิ่ม ด้านเศรษฐกิจให้ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาสินค้าOTOP สร้างรายได้ ส่งเสริมการออม ลดหนี้นอกระบบผลิตข้าวที่มีคุณภาพรวบรวมข้อมูลและการทำประชาคมช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจนจัดโซนนิ่งผลิตผลทางการเกษตรที่มั่นใจได้ ไม่ผิดพลาดการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างงานในพื้นที่และกระตุ้นเงินหมุนเวียนจากงบเหลือจ่ายปี 57 และงบปี 58 ในไตรมาสแรก ด้าน อปท. ย้ำไม่ยุบ เรียกร้องให้ทำให้ดี เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ฝากด้าน AEC เติมเต็มศักยภาพที่ยังขาด เช่นการสื่อสารและฝากเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประเทศ 2 เรื่อง คือ ขยะ และ ผักตบชวา ให้บ้านเมืองสะอาด รมว.มหาดไทยห่วงใยปัญหาภัยหนาวของชาวเชียงใหม่ได้สอบถามจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนายนาวิน สินธุสะอาด รองผู้ว่า ฯ รักษาราชการแทนผู้ว่า ฯ รายงานอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ 22องศาฯ จังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมสำรวจและลำดับความสำคัญการช่วยเหลือราษฎรไว้เรียบร้อยแล้ว

นายนาวิน สินธุสอาด กล่าวว่า จากนโยบายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ไว้หลายเรื่อง ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่มีคำถามเรื่องภัยหนาว ช่วงนี้มีอุณหภูมิลดลง ผมก็เลยตอบว่า ในวันที่ 10 ตุลาคม เป็นวันสุดท้ายที่ทุกอำเภอจะต้องรายงานการขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ทั้งผ้าห่ม เสื้อกันหนาว สรุปว่าจะใช้ยอดเท่าไหร่ เราจะใช้ข้อมูลปีที่แล้วเป็นเกณฑ์ประมาณ 333,600 ผืน เป็นตัวตั้ง เรื่องอื่นๆอีกมากมาย ศูนย์ดำรงธรรม ก็ยังต้องขับเคลื่อนต่อให้เป็นรูปธรรมเพราะไม่อย่างนั้น มันมีตัวชี้วัด รัฐบาลจะชี้วัดผู้ว่า 3 เดือน แต่กระทรวงมีการชี้วัดทุกเดือน เพราะตรงนี้คงต้องรอผู้ว่าราชการกลับมาจาก ประเทศพม่าก่อนคงจะต้องคุยกันอีกที และนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

แท็ก คำค้นหา