ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จัดอบรมโครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และ SMES ก้าวสู่ตลาด 4.0 ( SMEs &OTOP Transformation)

  เมื่อ: วันจันทร์, มีนาคม 11th, 2019, หมวด ไม่มีหมวดหมู่

17 มีนาคม เชียงใหม่

 

จัดอบรมโครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และ SMES ก้าวสู่ตลาด 4.0 ( SMEs &OTOP Transformation)  

     สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (ISMED) เดินหน้าด้วยรับวิสัยทัศน์ใหม่ SME Standardization กับปฎิบัติการพลิกธุรกิจสู่4.0 ให้ผู้ประกอบการไทยด้วยOTOP SMEs Transformer 4.0 Model  เฟ้นหาโมเดลธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างความแตกต่างให้สินค้าและบริการของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และSME ด้วยทุนสร้างสรรค์ ตอบความต้องการตรงเป้าหมาย แม่นยำด้วยข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า พร้อมยกระดับคุณค่าและมาตรฐานด้วยการจัดการ และการตลาดแบบมืออาชีพ เทียบขั้นโกลบอล

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ          นายธนนนทน์ พรายจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และ SMES ก้าวสู่ตลาด 4.0 (SMEs &OTOP Transformation) เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจและการตลาดให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและSMEsไทย ก้าวสู่มาตรฐานไทยก่อนต่อยอดสู่มาตรฐานโลกตามแนวคิด SME Standardization มาตรฐานไทย สู่มาตรฐานโลก ของสสว.

นายสุวรรณชัย กล่าวถึงแนวคิดโครงการว่าออกแบบเพื่อตอบโจทย์ Pain point  ซึ่งเป็นอุปสรรคการเติบโตของธุรกิจขนาดเล็ก ในเรื่องการขาดความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่แข่งขันได้โดยคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ด้วยโมเดล OTOP SMEs Transformer 4.0  ซึ่งให้ความสำคัญกับ การปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจให้แข่งขันด้วยปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ (Wisdom) สามารถตอบสนองและเข้าถึงความต้องการของลูกค้าแม่นยำด้วยระบบข้อมูลเชิงลึก (Insight) และสร้างเครือข่ายกว้างไกล รวดเร็วด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital Connectivity) เป็นเครื่องมือในการให้ความรู้และคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 1,200  คน จากทั่วประเทศ เหลือเพียง 100 คนเข้ารับการพัฒนาเชิงลึกและสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจ ก่อนนำสู่การทดสอบตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อเฟ้นหา 10 ผู้ร่วมโครงการที่มีศักยภาพสูงสุดพัฒนาสู่ความเป็นผู้นำธุรกิจชุมชนที่มีแนวคิดการดำเนินธุรกิจ การจัดการ และการตลาดที่ทันสมัย แข่งขันได้ และมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนำไปต่อยอด ขยายผล สร้างเครือข่ายต้นแบบระดับจังหวัด และสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ใหม่ๆ สนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy)  โดยผู้ที่มีแนวคิดโดดเด่นที่สุดจะได้รับการสนับสนุนในการช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาเครือข่าย โดยผู้เชี่ยวชาญ ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000บาท และเกียรติบัตรหรือโล่รางวัลจากสสว.เพื่อเป็นเกียรติประวัติอีกด้วย

ทั้งสองหน่วยงานเชื่อมั่นว่าโมเดลและเครื่องมือที่ออกแบบขึ้นเฉพาะ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่คัดเลือกเข้าร่วมโครงการจากธุรกิจเด่นทั่วทุกภูมิภาค จะเป็นปัจจัยความสำเร็จในการพลิกธุรกิจชุมชนสู่คุณภาพ มาตรฐาน ก้าวทันความปลี่ยนแปลงของนิเวศน์ธุรกิจยุค 4.0  และเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของธุรกิจชุมชนและSMEsไทย ตอบสนองแนวคิด SME Standardization ของสสว.ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างยั่งยืนต่อไป

       สำหรับผู้สนใจลงทะเบียนอบรม ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562  ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.transformer4-0.com

แท็ก คำค้นหา