ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ชวนร่วมโครงการ “มีดีต้องแชร์”

  เมื่อ: วันศุกร์, กรกฎาคม 22nd, 2022, หมวด ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่

ชวนร่วมโครงการ “มีดีต้องแชร์” โครงการดี ๆ จากสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ได้รวบรวมเครื่องมือ/กลไก สำหรับใช้ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ

เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานรัฐ ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

แท็ก คำค้นหา