ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ชวนลูกช้าง มช. คืนสู่เหย้าในงาน “ราตรีอ่างแก้ว 2559”

  เมื่อ: วันจันทร์, มกราคม 18th, 2016, หมวด ไม่มีหมวดหมู่

ราตรีอ่างแก้ว2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญลูกช้างทุกรุ่น ทุกรหัส คืนสู่เหย้าในงาน ““ราตรีอ่างแก้ว 2559”” ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 ณ คุ้มขันโตก จ.เชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า งานราตรีอ่างแก้ว เป็นกิจกรรมสำคัญที่สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อต้อนรับนักศึกษาเก่าชาวลูกช้าง มช. สู่บ้านสีม่วงที่เคยศึกษา เคยใช้ชีวิตอยู่ พบปะสังสรรค์และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ โดยในปีนี้งานราตรีอ่างแก้วจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 18.00 – 23.30 น. ณ คุ้มขันโตก ถ.เชียงใหม่-ลำปาง จ.เชียงใหม่  โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน และ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน

งานราตรีอ่างแก้ว 2559 นี้ นับเป็นการเป็นพบปะสังสรรค์ครั้งสำคัญของชาวลูกช้างทุกรหัส –คณะ โดยภายในงานจะมีการแสดงดนตรีจากวง CMU Band โดยชมรมดนตรีสากลฯ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การแสดงฟ้อน นอกจากนี้ ยังจะมีพิธีแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าดีเด่นฯ ประจำปี 2558 รวม 17 ท่าน ได้แก่ น.ส.อรอนงค์ ศิริรังคมานนท์ (รหัส 08) นักธุรกิจ : สาขาบริหารธุรกิจ รองศาสตราจารย์ กรรณิการ์  พงษ์สนิท (รหัส 09) อาจารย์พิเศษคณะพยาบาลศาสตร์  มช. :  สาขาบริการสังคม นายนภันต์ เสวิกุล (รหัส 11) ผู้เชี่ยวชาญการถ่ายภาพ : สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมฯ ศาสตราจารย์ ดร.สายสมร ลำยอง (รหัส 11) ศาสตราจารย์อาวุโส คณะวิทยาศาสตร์ มช.  : สาขาวิชาการ นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ (รหัส 15)  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่งฯ :  สาขาบริหารธุรกิจ นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ  (รหัส 16)  ปลัดกรุงเทพมหานคร  :  สาขาบริหารรัฐกิจ นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข (รหัส 16)  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  :  สาขาบริหารราชการ ศาสตราจารย์ ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล (รหัส 16) อดีตคณบดีคณะเภสัชฯ  มช. : สาขาบริหารองค์กรการศึกษา ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ (รหัส 16)  ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมฯ หลังการเก็บเกี่ยว  มช. : สาขาบริการสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง (รหัส 21) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน : สาขาบริหารองค์กรการศึกษา นายพิริยะ  เข็มพล (รหัส 21 รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ : สาขาบริหารราชการ รองศาสตราจารย์ ทพ.ทองนารถ คำใจ (รหัส 21)  อดีตคณบดีคณะทันตฯ  มช.  : สาขาบริหารองค์กรการศึกษา นายสุมิตร เพชราภิรัชต์  (รหัส 22)  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทชัยรัชการ ฯ  :  สาขาบริหารธุรกิจ นางปิยพรรณ หันนาคินทร์  (รหัส 24)  กรรมการบริหารบริหาร บริษัทคอปอเรชั่นนอลฯ  :  สาขาบริหารธุรกิจ น.ส.ศิรพันธ์  วัฒนจินดา (รหัส  44)  กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิดคิดฯ/ นักแสดง  : สาขาศิลปวัฒนธรรมฯ นายกฤษฎา บุญราช  (รหัส 45)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย : สาขาบริหารราชการ และ ร้อยตำรวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร (รหัส 52) อัยการสูงสุด  :  สาขาบริหารราชการ พร้อมกันนี้ยังเป็นโอกาสจะที่ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ มช. รุ่นที่ 50 ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 ด้วย

ขอเชิญชาวลูกช้าง มช. ทุกรุ่นทุกรหัส ร่วมงานราตรีอ่างแก้ว 2559 ติดต่อซื้อบัตรได้ที่ โทร.0-5394-2625 บัตรราคา โต๊ะละ 7,000 บาท (โต๊ะจีน/ 10 คน)

แท็ก คำค้นหา