ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ชวนเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดแสนเมืองมาเชียงคำรวบรวมประวัติในหลวง ร.9 เสด็จ 11 ครั้ง 1 เดียวของจังหวัดพะเยา

  เมื่อ: วันอาทิตย์, ตุลาคม 7th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, วัฒนธรรม, สกู๊ปพิเศษ ตามรอยวัฒนธรรม, ไม่มีหมวดหมู่

พะเยา พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดแสงเมืองมา 2-2.mov_snapshot_00.10_[2018.10.07_10.07.41]

ชวนเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดแสนเมืองมาเชียงคำรวบรวมประวัติในหลวง ร.9 เสด็จ 11 ครั้ง 1  เดียวของจังหวัดพะเยา

 พะเยา พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดแสงเมืองมา 1-2.mov_snapshot_00.02_[2018.10.07_10.02.28] พะเยา พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดแสงเมืองมา 1-2.mov_snapshot_00.04_[2018.10.07_10.02.35]

7 ตค.61 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปดู ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชย์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดแสงเมืองมา ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา แหล่งรวบรวมศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ของชาวไทลื้อ ที่ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดพะเยา และมีคุณค่าเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่สามารถค้นหาบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของชาวไทลื้อที่เข้ามาอาศัย ในพื้นที่อำเภอเชียงคำข้าวของเครื่องใช้ วัตถุโบราณหลากหลายชนิด รวมทั้งวิถีชีวิตชุมชน เครื่องมือทำมาหากิน พิธีกรรม ประเพณีต่างๆ รวมทั้งศิลปะการทอตุง การทอผ้าของชาวไทลื้อ และของใช้โบราณของชาวไทลื้อ ถูกนำมาแสดงบริเวณศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชย์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดแสงเมืองมา หมู่ที่ 4 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้รวบรวมศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมรวมทั้งวิถีชีวิตชุมชนของชาวไทลื้อ ที่อพยพมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา  ไว้ได้มากที่สุดและมีคุณค่า ควรค่าแก่การศึกษาและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

พะเยา พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดแสงเมืองมา 1-2.mov_snapshot_02.58_[2018.10.07_10.05.53] พะเยา พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดแสงเมืองมา 1-2.mov_snapshot_02.54_[2018.10.07_10.05.44]

พะเยา พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดแสงเมืองมา 1-2.mov_snapshot_00.21_[2018.10.07_10.23.50] พะเยา พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดแสงเมืองมา 1-2.mov_snapshot_01.05_[2018.10.07_10.03.58]

   อาจารย์สุชิน โนวิชัย อดีตข้าราชการครู ไวยาวัฎกรและนักสื่อความหมายด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมไทลื้อ วัดแสงเมืองมา เล่าว่า แต่เดิมพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่ได้รวบรวมข้าวของเครื่องใช้ในยุคโบราณของพื่น้องชาวไทลื้อมารวบรวมไว้ เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ทำการศึกษาความเป็นมาของพื้น้องชาวไทลื้อที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเชียงคำ ต่อมาในปี 2557 ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ยกระดับให้เป็นศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชย์ จึงได้ทำการจัดแสดงไว้จำนวน 3 ส่วน โดยส่วนแรกก็จะเป็นพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอเชียงคำกว่า 11 ครั้ง ส่วนที่สองก็จะเป็นส่วนแสดงในเรื่องราวของพุทธศาสนา ทั้งวัตถุโบราณ ที่เก่าแก่ และส่วนที่ 3 ก็จะเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทลื้อ ทั้งเครื่องมือทางการเกษตร เครื่องมือประมง และการประกอบอาชีพเช่น ทอผ้า ทอตุง ประเพณีต่างๆ ที่รวบรวมไว้ในที่นี่ถือว่ามีคุณค่าในการที่จะเข้ามาศึกษาและท่องเที่ยว ซึ่งถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวของชาวไทลื้อไว้ได้มากที่สุดของจังหวัดพะเยา

 สำหรับศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชย์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดแสงเมืองมา ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวสามารถได้เที่ยวชมทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เริ่ม ตังแต่เวลา 8.00 น จนถึง 17.00 น

  • พะเยา พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดแสงเมืองมา 1-2.mov_snapshot_02.34_[2018.10.07_10.05.26] พะเยา พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดแสงเมืองมา 2-2.mov_snapshot_00.21_[2018.10.07_10.08.04]

   พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทลื้อวัดแสงเมืองมา จัดแสดงรัชการที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอเชียงคำกว่า 11 ครั้ง    1  เดียวของจังหวัด รวมภาพ เป็นภาพ วันที่ 7 ตค.61 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปดู ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชย์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดแสงเมืองมา ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยอาจารย์สุชิน โนวิชัย อดีตข้าราชการครู ไวยาวัฎกรและนักสื่อความหมายด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมไทลื้อ  ได้จัด แหล่งรวบรวมศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ของชาวไทลื้อ ที่ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดพะเยา และมีคุณค่าเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงนำเอา ข้าวของเครื่องใช้ วัตถุโบราณหลากหลายชนิด รวมทั้งวิถีชีวิตชุมชน เครื่องมือทำมาหากิน พิธีกรรม ประเพณีต่างๆ รวมทั้งศิลปะการทอตุง การทอผ้าของชาวไทลื้อ และของใช้โบราณของชาวไทลื้อ  มาแสดงบริเวณศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชย์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดแสงเมืองมา

พะเยา พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดแสงเมืองมา 2-2.mov_snapshot_00.05_[2018.10.07_10.07.32]  พะเยา พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดแสงเมืองมา 1-2.mov_snapshot_00.28_[2018.10.07_10.24.59]

กระทรวงวัฒนธรรมได้ยกระดับให้เป็นศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชย์ จึงได้ทำการจัดแสดงไว้จำนวน 3 ส่วน โดยส่วนแรกก็จะเป็นพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอเชียงคำกว่า 11 ครั้ง ส่วนที่สองก็จะเป็นส่วนแสดงในเรื่องราวของพุทธศาสนา ทั้งวัตถุโบราณ ที่เก่าแก่ และส่วนที่ 3 ก็จะเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทลื้อ ซึ่งถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวของชาวไทลื้อไว้ได้มากที่สุดของจังหวัดพะเยา

 จรัสพงษ์ เสมอเชื้อ  จ.พะเยา

แท็ก คำค้นหา