ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

น่านจัดงานประเพณีแข่งเรือทานสลากภัตวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวงระหว่างวันที่ 6 – 7 ตุลาคมนี้ ชิงถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ณ บริเวณแม่น้ำน่าน (สะพานพัฒนาภาคเหนือ) คณะกรรมการดำเนินงานประเพณีแข่งเรือทานสลากภัตวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จัดพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือทานสลากภัตวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีพระชยานันทมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง นายบัณฑูร ล่ำซำ รองประธานมูลนิธิรักษ์ป่าน่าน พร้อมด้วยนายพงษ์ศิลป์ ผาลา นายอำเภอภูเพียง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิด และร่วมชมการแข่งเรือทานสลากภัตวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

การแข่งเรือประเพณีเมืองน่านเมื่อครั้งอดีต จะจัดการแข่งขันในงานประเพณีถวายทานสลากภัต หรือชาวน่านเรียกว่า ตานก๋วยสลาก ถ้าวัดของชุมชนหรือหมู่บ้านใดที่มีเรือแข่งมีการจัดงานประเพณีตานก๋วยสลาก คณะศรัทธาหมู่บ้านหรือชุมชนต่างๆ ที่มีเรือแข่ง ก็จะนำเรือแข่งบรรทุกก๋วยสลากพร้อมชาวบ้านและพระภิกษุ สามเณร ที่รับกิจนิมนต์เดินทางไปยังวัดที่มีงานประเพณีตานก๋วยสลาก เนื่องจากการคมนาคมในสมัยนั้นยังไม่สะดวกสบายเหมือนปัจจุบัน อีกทั้งชุมชนหมู่บ้านก็ตั้งไม่ห่างไกลกันมาก และมักจะตั้งชุมชน-หมู่บ้านอยู่ติดกับลำน้ำน่าน ในขณะที่พายเรือไปก็จะตีฆ้อง กลอง ฉิ่ง ฉาบ สะล้อ เป็นทำนองเพลงล่องน่านและผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะลุกขึ้นฟ้อนรำซึ่งเป็นที่มาของท่าฟ้อน “ล่องน่าน” ที่มีเอกลักษณ์รูปแบบการฟ้อนเฉพาะตัว เมื่อเสร็จพิธีในช่วงบ่ายก็จะนำเรือแข่งมาแข่งกันอย่างสนุกสนาน

วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง จึงร่วมกับอำเภอภูเพียงและสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน จึงได้จัดงานประเพณีแข่งเรือทานสลากภัตวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งแรกขึ้น ระหว่างวันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณแม่น้ำน่าน (สะพานพัฒนาภาคเหนือ) ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายพายเรือและสร้างความสามัคคีแก่ประชาชนชาวจังหวัดน่าน รักษาและสืบทอดประเพณีแข่งเรืออันมีเอกลักษณ์ของจังหวัดน่าน และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน ซึ่งสามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ทางเพจ Nanlongboat.โดย การจัดประเพณีแข่งเรือทานสลากภัตวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ในครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลในการแข่งขัน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ชาวจังหวัดน่านอย่างหาที่สุดมิได้

ที่มา : ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

#ประเพณีแข่งเรือทานสลากภัต#วัดพระธาตุแช่แห้ง#แม่น้ำน่าน#มูลนิธิรักษ์ป่าน่าน#ล่องน่าน#ประเพณีแข่งเรือ#ภาคเหนือรายวัน#Phaknuadaily

แท็ก คำค้นหา