ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

“ประจญ” พบสื่อมวลชน เผยผลงานที่ทำในรอบปี ก่อนเกษียณอายุ จะทำงานจนถึงวินาทีสุดท้าย

วันที่27 ก.ย. 65 จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Chiangmai Showcase 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรน์วิว ในการนี้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มาร่วมและพบปะพูดคุยกับสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และข้าราชการ พ่อค้าประชาชนที่ไปร่วมงานประมาณ 300 คน พร้อมกล่าวขอบคุณสื่อมวลชนที่ร่วมกันสื่อสารและสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนชาวเชียงใหม่ในทุกเรื่องสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะเรื่องของโรคโควิด-19 ที่มีการสร้างการรับรู้จนประชาชนสามารถป้องกันตนเองได้ และเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างครอบคลุม จนทำให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 3 จังหวัดของประเทศ ที่มีการรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มากที่สุด จนได้รับคำชมจากรัฐบาล และสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจได้ก่อน

ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า นั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าได้นั่งหัวโต๊ะทำงานบัญชาการบูรณาการ ตั้งแต่เทศบาลแม่สา เทศบาลดอนแก้ว เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลป่าแดด และเทศบาลในพื้นที่ อ.หางดง คือแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำ ปลายน้ำ มีการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำ ทำความสะอาดสิ่งกีดขวางในลำคลองเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก และไม่เกิดน้ำเน่าเสีย อย่างไรก็ตาม กำลังสำคัญคือความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา และดูแลพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คลองแม่ข่าสวย น้ำใส ไหลดี และชุมชนมีสุข ซึ่งจากคลองน้ำเน่าเหม็นกลายเป็นคลองสะอาดเป็นแหล่งท่องเที่ยวผู้คนต่างพากันไปเดินเล่นเซียวฟี่ถ่ายรูปกันจำนวนมาก นำไปสู่การเป็นต้นแบบของลำคลองอื่น ๆ ของประเทศต่อไป ที่จะมีผู้บริหารท้องถิ่นทั่วประเทศมาดูงานการแก้ปัญหาที่เชียงใหม่

อีกเรื่องหนึ่งที่นายประจญ กล่าวคือเรื่องเตรียมการรับปัญหาไฟป่าหมอกควันที่ผ่านมา ได้ให้นายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ รวมทั้งเทศบาล อบต.ทำงานเชิงรุก จัดเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมง เกิดไฟป่าต้องถึงทันที ไม่ต้องรอกำลังจากจังหวัดลงไปช่วย ซึ่งก็ได้ผลดี แต่ปีนี้ก็โชคดีมากที่ฝนมาเร็ว ปัญหาจึงมีน้อย

นายประจญ ซึ่งกำลังจะกลายเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าจะทำงานจนถึงวินาทีสุดท้ายของอาชีพราชการ คือหมดเวลา 16.30 น. วันที่ 30 กันยายน นี้ ก็จะเดินออกจากห้องทำงาน เดินทางกลับบ้านเกิดที่จังหวัดเชียงราย ต้องไปถึงบ้านก่อนเที่ยงคืนของวันที่ 30 กันยายน ผมก็จะเป็นประชาชนเต็มขั้นทันที นายประจญ กล่าว.

#ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่#เกษียณอายุราชการ#จังหวัดเชียงราย

แท็ก คำค้นหา