ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รมช.เกษตร ตรงจเยี่ยมสหกรณ์โคนม ลำปาง เชียงใหม่

  เมื่อ: วันอาทิตย์, ธันวาคม 15th, 2019, หมวด ไม่มีหมวดหมู่

รมช.เกษตร ตรงจเยี่ยมสหกรณ์โคนม ลำปาง เชียงใหม่

ช่วงเช้าวันที่ 14 ธันวาคม 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานจัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมและศูนย์เรียนรู้กิจการโคนมแบบครบวงจรภาคเหนือตอนบนและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดตั้งโรงงาน โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (นายสิทธิชัย จินดาหลวง) ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. และ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร/ พนักงาน อ.ส.ค. หัวหน้าส่วยราชการจังหวัดลำปาง/เชียงใหม่และ สหกรณ์/เกษตรกร ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร จ.ลำปาง

แท็ก คำค้นหา