ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก บริการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก

  เมื่อ: วันพุธ, ธันวาคม 23rd, 2015, หมวด ไม่มีหมวดหมู่

12313510_915383075175890_93557423286818630_n

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ปกครองและผู้ที่สนใจพาบุตรหลานที่มีอายุระหว่าง 1 – 6 ปี มาเข้ารับการตรวจ “คัดกรองพัฒนาการเด็ก” เพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการของลูกรัก และแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการตามวัย โดยจะมีค่าใช้ในสำหรับการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก ในอัตรา 200.- บาท จากอัตราปกติ 400.- บาท (อัตรานี้ สำหรับช่วงเวลา 1 ธันวาคม 2558 – 31 มกราคม 2559) โดยเปิดบริการตรวจที่ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.

ผู้ที่สนใจ สามารถโทรศัพท์เพื่อนัดหมายเข้ารับการตรวจได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5393-5094 หรือ 0-5393-5096 หรือทาง Facebook : www.facebook.com/amscsccmu

แท็ก คำค้นหา