ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ จัดงาน “วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก” World Intellectual Property Day 2015

  เมื่อ: วันเสาร์, เมษายน 25th, 2015, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ไม่มีหมวดหมู่

image001

สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ 

กิจกรรม:           พิธีเปิดงาน วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก World Intellectual Property Day 2015

วันที่:                อาทิตย์ 26 เม.ย. นี้  เวลา 18.00 น.

สถานที่:           ลานด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา (ตรงข้ามอนุสาวรีย์สามกษัตริย์)

ความเป็นมา:     สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมวันทรัพย์สินทางปัญญาโลกที่เชียงใหม่ต่อเนื่องมากว่า 4ปีเพื่อรณรงค์เกี่ยวกับความตระหนักรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา โดยมุ่งหวังให้ผู้บริโภคสินค้าต่างๆในท้องถิ่นมีความเคารพต่อการสร้างสรรค์งานและสนับสนุนสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ อันเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ในฐานะเมืองสร้างสรรค์  และสนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในไทยและสหรัฐฯ กิจกรรมในปีนี้จะมีการรณรงค์ ในหัวข้อ “ Get Up, stand up. For music.”  โดยมุ่งส่งเสริมงานสร้างสรรค์ด้านดนตรีของศิลปินรุ่นใหม่ในท้องถิ่น และได้รับความสนับสนุนจาก HIP Magazine เทศบาลนครเชียงใหม่ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ และ เป๊ปซี่โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ในการจัดกิจกรรมในปีนี้

กำหนดการเบื้องต้น

17.30   * ลงทะเบียนสื่อมวลชน-VIP

              * Jui Juis ศิลปินแถวหน้าจากเชียงใหม่ โชว์เดี่ยวพิเศษหน้างาน

             * กิจกรรมตลาดนัดดนตรี

18.00   พิธีเปิด

            * กงสุลใหญ่สหรัฐฯ ไมเคิล ฮีธ กล่าวต้อนรับ

            * รักษาการอัครราชทูตสหรัฐฯ คริสติน่า คาวีน กล่าวเปิดงาน

            * แขก VIP และศิลปินร่วมถ่ายภาพบนเวที

แขกผู้ใหญ่นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ (รอการยืนยันตอบรับ) ผู้อำนวยการสำนักงานพาณิชย์จังหวัด และประธานคณะกรรมการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์

18.15   สิ้นสุดช่วงพิธีการ / มี Mini Concert ต่อ

            * Keep It Band จากยุพราช

            * Ultimate MC Band จากมงฟอร์ต

            * Migrate to the Ocean

            * สิริพร ไฟกิ่ง

21.00   จบงาน

แท็ก คำค้นหา