ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เสด็จโรงพยาบาลสวนดอก นำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติฯดูกิจกรรมของโรงพยาบาล

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 26th, 2023, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, ข่าวเด่นวันนี้, ไม่มีหมวดหมู่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จโรงพยาบาลสวนดอก

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เยี่ยมชมการดําเนินงานของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณาจารย์ และบุคลากร เฝ้า ฯ รับเสด็จ

ในการนี้ ทรงทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. พันธกิจด้านการศึกษา การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อรับใช้สังคม การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชี้นำสุขภาพ และการให้บริการด้านสุขภาพคุณภาพสูงมาตรฐานระดับสากล เพื่อมุ่งสู่การเป็นโรงเรียนแพทย์ในดวงใจ เพื่อการยกระดับสุขภาวะของมนุษยชาติอย่างยั่งยืน

จากนั้น ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 10 นิทรรศการ โดย ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ
โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นผู้ถวายรายงาน ได้แก่

นิทรรศการที่ 1 : การดูแลทารกแรกเกิดก่อนกำหนดที่มีน้ำหนักน้อยมาก
นิทรรศการที่ 2 : ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ
นิทรรศการที่ 3 : ศูนย์ธาลัสซีเมีย
นิทรรศการที่ 4 : ศูนย์หัวใจ
นิทรรศการที่ 5 : ศูนย์สมอง
นิทรรศการที่ 6 : ศูนย์การแพทย์ทางไกล (Telemedicine)
นิทรรศการที่ 7 : การดูแลผู้สูงอายุ และศูนย์พฤฒพลัง
นิทรรศการที่ 8 : การดำเนินงานบ้านพักญาติผู้ป่วย
นิทรรศการที่ 9 : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคไฟฟ้าของหัวใจ (CERT)
นิทรรศการที่ 10 : ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีการแพทย์ทันสมัย (CM TEAM)
และศูนย์วิจัยทางคลินิกเพื่อทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารและสมุนไพร (CRFAH)

แท็ก คำค้นหา