ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ระดับประเทศ แก่นักศึกษาคณะมนุษย์ สาขาฝรั่งเศส มช.

  เมื่อ: วันอังคาร, ธันวาคม 22nd, 2015, หมวด ไม่มีหมวดหมู่

 

รางวัลที่ 1  การแสดงละครสั้นภาษาฝรั่งเศส นายรชฎ มวยคล่อง นายผดุงรัตน์ ยิ้มมากรางวัลที่ 2การเขียนบรรยายภาพเป็นภาษาฝรั่งเศส นายสุเมธ พลจร

 

รางวัลที่2 การท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศสนายศาศวัต ชินภักดีรางวัลที่ 2การตอบคำถามความรู้ทั่วไป นายนายกฤติคุณ อุ่นเรือน

รางวัลชมเชย  การเขียนตามคำบอกภาษาฝรั่งเศส นายกัมปนาท ขุนวรรณ์รางวัลชมเชย  การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศสนายกานต์ ปุญสิริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลผู้ชนะการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ในการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับประเทศ จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้ารับพระราชทานรางวัล รวม 6 คน ได้แก่

รางวัลที่ 1   การแข่งขันแสดงละครสั้นภาษาฝรั่งเศส
นายรชฎ มวยคล่อง
นายผดุงรัตน์ ยิ้มมาก
รางวัลที่ 2
   การแข่งขันเขียนบรรยายภาพเป็นภาษาฝรั่งเศส
นายสุเมธ พลจร                 
รางวัลที่
2   การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส
นายศาศวัต ชินภักดี
รางวัลที่ 2   การแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไป
นายนายกฤติคุณ อุ่นเรือน
รางวัล
ชมเชย  การแข่งขันเขียนตามคำบอก
นายกัมปนาท ขุนวรรณ์
รางวัลชมเชย  การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส      
นายกานต์ ปุญสิริ

การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสในครั้งนี้ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดขึ้นเป็นปีที่ 36 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา แสดงทักษะภาษาฝรั่งเศส และสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเทพรันตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ด้านการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย

ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้งสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย เมื่อปี 2520 เพื่อเป็นศูนย์กลางของครู อาจารย์ที่สอนภาษาฝรั่งเศสในระดับมัธยมและอุดมศึกษา โดยทรงรับเป็นองค์นายกสมาคมตั้งแต่เริ่มแรก ต่อมา ทรงดำรงตำแหน่งองค์นายกกิตติมศักดิ์ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยไว้ในพระราชูปถัมภ์ เมื่อปี 2551

 

 

 

แท็ก คำค้นหา