ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สัมมนา The Symposium 2022 on Nano and Plasma Technology For Advanced Material Manufacturing

  เมื่อ: วันเสาร์, ตุลาคม 22nd, 2022, หมวด การศึกษา, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่

รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและเป็นประธานเปิดการสัมมนา The Symposium 2022 on Nano and Plasma Technology For Advanced Material Manufacturing โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมการสัมมนา Porfessor Dr. Jonghwan Suhr จาก Sungkyuakwan University บรรยายเรื่อง Activities and R&D in 3D Printing และทีมวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนาโนและพลาสมา ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น การผลิตเพื่อประยุกต์ใช้ตลอดจนการนำเทคโนโลยีไปใช้ในด้านอื่นๆให้มีความหลากหลาย สร้างทางเลือกที่ดีที่จะพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวงการอุตสาหกรรมต่างๆ ณ ห้องประชุม Exhibition Hall @NSP ชั้น 1 อาคาร B อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565

.

#TheSymposium2022#3DPrinting#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา