ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สำนักงาน ปปส. ภาค 5 ขายทอดตลาดทรัพย์สินคดียาเสพติดครั้งที่ 4 ประจำปี 2557

  เมื่อ: วันพุธ, ตุลาคม 8th, 2014, หมวด ไม่มีหมวดหมู่

10154569_771866332873597_6044005761385234132_n

วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 ณ อาคารเก็บรักษาทรัพย์สินคดียาเสพติด สำนักงาน ปปส. ภาค 5 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงาน ปปส. ภาค 5 ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินคดียาเสพติด ตามคำสั่งเลขาธิการ ป.ป.ส. ที่ 6087/2557 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2557 โดยมีทรัพย์สินประเภทรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ขายทอดตลาดได้ รวม 16 รายการ มูลค่า 1.3 ล้านบาท มีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลทรัพย์สินครั้งนี้กว่า 50 คน

1146442_771866479540249_1349286168758660183_n 65093_771866439540253_5116081859560358526_n

ในปี 2557 สำนักงาน ปปส. ภาค 5 สามารถตรวจสอบยึด

และอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติดได้จำนวน 299 ราย ซึ่งมีมูลค่า 270.66 ล้านบาท โดยทรัพย์สินเหล่านี้

เมื่อสิ้นสุดกระบวนการทางกฎหมายแล้ว สำนักงาน ปปส. ภาค 5 จะดำเนินการขายทอด

ตลาด ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2558 ตั้งเป้าหมายว่าจะ

ดำเนินการเป็นประจำ

ทุกเดือน โดยจะให้มีการขาย

ทรัพย์สินประเภทต่างๆ เช่น ยานพาหนะ ที่ดิน เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯ ครั้งละไม่ต่ำกว่า 100 รายการ ทั้งนี้จะได้ประชาสัม

พันธ์ให้ทราบต่อไป

แท็ก คำค้นหา