ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

อาจารย์วิทยา มช. 14 ท่าน ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” ประจำปี 2022

  เมื่อ: วันอังคาร, ตุลาคม 18th, 2022, หมวด การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่

ผลการจัดอันดับนี้มาจากการศึกษาเรื่อง Updated science-wide author databases of standardized citation indicators ในวารสารวิชาการนานาชาติ PLOS BIOLOGY โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด เมื่อปี พ.ศ.2563 โดยมีการคำนวณและปรับปรุงเป็นข้อมูลล่าสุด (ข้อมูลวันที่ 1 กันยายน 2565) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2565

การจัดอันดับดังกล่าว ได้ใช้ข้อมูลการถูกอ้างอิง (citation) ของบทความวิชาการในฐานข้อมูล SCOPUS ของนักวิจัย โดยแบ่งการจัดอันดับออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลการอ้างอิงสะสมของนักวิจัยจนถึงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 (career-long citation impact) และข้อมูลการอ้างอิงหนึ่งปีปฏิทิน ปี พ.ศ. 2564 ในครั้งนี้ มีคณาจารย์ จำนวน 7 ท่าน ที่อยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก ประเภท CAREER และ จำนวน 11 ท่าน ที่อยู่ในกลุ่ม “World’s Top 2% Scientists” ประจำปี 2021 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 2 ท่าน

#SCICMU#BeFUNtotheFrontier#PLOSBIOLOGY#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา