ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

อำเภอดอยหล่อเร่งสำรวจ ความเสียหาย และให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบวาตภัย โดยพบว่า รุนแรงมากสุดในรอบ 50 ปี

  เมื่อ: วันเสาร์, พฤษภาคม 9th, 2020, หมวด ไม่มีหมวดหมู่

ที่อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่  องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ได้ดำเนินการสำรวจความเสียหายเบื้องต้นจากเหตุวาตภัยรุนแรง เมื่อเย็นวานนี้ พร้อมให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น แจกจ่ายกระเบื้องหลังคาให้กับชาวบ้านที่ประสบภัย เพื่อนำไปซ่อมแซมหลังคาที่เสียหาย  ทั้งนี้ จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ แจ้งว่า เมื่อเวลาประมาณ 16.20 น.

วันที่ 8 พ.ค.63 เกิดเหตุพายุฤดูร้อนรุนแรงในบริเวณพื้นที่อำเภอดอยหล่อ เป็นเวลากว่า 1 ชั่วโมง  ทำให้อาคารบ้านเรือน และพื้นที่เกษตรโดยเฉพาะต้นลำไยที่กำลังให้ผลผลิตของชาวบ้าน รวมทั้งโรงอบลำไยในพื้นที่ ทั้ง 4 ตำบลของอำเภอดอยหล่อ  โดยเฉพาะตำบลดอยหล่อที่เป็นเส้นทางผ่านของพายุดังกล่าว ได้รับความเสียหายอย่างกว้างขวาง นับเป็นวาตภัยที่รุนแรงมากครั้งนึงในรอบ 50 ปี ที่เกิดขึ้นของอำเภอดอยหล่อ  ว่าที่ร้อยตรีสุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อได้แจ้งให้ชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยมาลงชื่อและรายละเอียดความเสียหายไว้ เพื่อรายงานให้อำเภอทราบ โดยในเบื้องต้นได้ให้ความช่วยเหลือ จัดกระเบื้องมุงหลังคาเพื่อทดแทนในส่วนที่ถูกพายุทำลาย ในวันนี้ (9 พ.ค. 63) มากกว่า 8,500 แผ่น  และสำหรับบ้านเรือนที่มีความเสียหายมาก ประมาณ 5 – 6 หลังคาเรือน ได้ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนอย่างไรก็ดี ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการครั้งนี้ในขณะที่ นายวิจัย  เพ็ญพัฒนากุล  นายอำเภอดอยหล่อ ให้ข้อมูลว่า  ขณะนี้  ทางอำเภอได้


รายงานสถานการณ์ให้ทางจังหวัดเชียงใหม่ทราบแล้ว เพื่อให้ประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉิน พร้อมเร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกพื้นที่ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายให้สามารถใช้การได้ตามปกติ โดยในเบื้องต้นได้ขอความอนุเคราะห์จาก มณฑลทหารบกที่ 33  จิตอาสาภัยพิบัติในการเข้าฟื้นฟู ซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ประสบความเสียหาย  และขอรับการสนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภค จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 500 ชุด  เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นต่อไป   
วสันต์  มีจินดา  – ข่าว   พยุงศักดิ์ เทพแก้ว – ภาพสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา