ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เทศกาลงานออกแบบ Chiang Mai Design Week 2014 6 – 14 ธันวาคม 2014

  เมื่อ: วันเสาร์, ตุลาคม 11th, 2014, หมวด ไม่มีหมวดหมู่

10455089_773751759351721_8205131001874720578_n

เมื่อการออกแบบ คือพลังสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและตัวแปรที่จะเติมเต็มวงจรธุรกิจสู่อนาคต เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ Chiang Mai Design Week 2014 จัดโดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เชียงใหม่ ในฐานะองค์กรที่ส่งเสริมและผลักดันการใช้งานออกแบบและความคิดสร้างสรรค์เพื่อเป็นพลังทางเศรษฐกิจในเชียงใหม่และจังหวัดภาคเหนือตอนบน จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นสะพานเชื่อมโยงศักยภาพของนักออกแบบและนักสร้างสรรค์สู่โอกาสในตลาดสากล

1601083_773751856018378_5374924774400549171_n

ท่ามกลางบรรยากาศอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองจะถูกแต่งแต้มด้วยสีสันของกิจกรรมสุดพิเศษ ภายใต้ธีม หลัก “Born Creative” ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตของเมืองเชียงใหม่ที่เป็นมากกว่าจุดหมายของนักเดินทาง แต่ยังเป็นพื้นที่บ่มเพาะความสร้างสรรค์ให้งอกเงย และเผยให้เห็นถึงพลังของความสร้างสรรค์ที่แผ่ขยายออกไปได้ไม่รู้จบ โดยนำเสนอผ่านเรื่องราวของงานออกแบบกับเมือง งานออกแบบกับสังคม และงานออกแบบกับชีวิต ในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ นิทรรศการ เวิร์กช้อป การเสวนา งานบรรยาย งานประชุมสัมมนา การแสดงผลงานศิลปะจัดวาง งานเปิดตัวคอลเล็กชั่นล่าสุด และตลาดดีไซน์ที่รวบรวมสินค้าของผู้ประกอบการหน้าใหม่ เป็นต้น

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่จะร้อยต่อภาพผลงานของนักออกแบบทุกสาขา เข้ากับความร่วมมือของชุมชนเจ้าของพื้นที่ สถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เป็นเทศกาลแห่งปีที่กระตุ้นความเคลื่อนไหว และส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองและธุรกิจสร้างสรรค์ในท้องถิ่นให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ

แท็ก คำค้นหา