ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น.วันที่ 14 ต.ค.2557

  เมื่อ: วันอังคาร, ตุลาคม 14th, 2014, หมวด ไม่มีหมวดหมู่

10363112_775419802518250_7772535412647458650_n 10494865_775419819184915_8090885783805001975_n

เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น.วันที่ 14 ต.ค.2557 ณ. บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงไก่ไข่ บ้านแม่แฝก ต.แม่แฝก อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 70 คน นำโดยนายรุ่งนิรันดร์ ทองเผือก ประธานกลุ่มฯ ได้รวมตัวกันเดินมาที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้เกี่ยวข้องในการขอความช่วยเหลือราคาไข่ไก่ตกต่ำจนตอนนี้ ราคา 1.80 ถึง 2.00 บาท และอยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยการพยุงราคา ให้คงที่อยู่ตามที่ทางกลุ่มต้องการคือที่ราคา 2.80 ถึง 3.00 บาท

ทั้งนี้ในหนังสือที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเตรียมมายื่นให้กับทางผู้เกี่ยวข้องระบุว่า เนื่องจากปัจจุบันราคาไข่ไก่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต โดยราคารับซื้อไข่ไก่คละหน้าฟาร์มมีราคาต่ำ ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ประสบปัญหาขาดทุน ส่งผลทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ขาดสภาพคล่อง ไม่มีเงินซื้อปัจจัยในการผลิตและยังทำให้ไม่มีเงินส่งธนาคาร ต้องหยุดการเลี้ยงเป็นจำนวนหลายราย ดังนั้นกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่แม่แฝกจึงขอให้ทางหน่วยงานราชการให้การประสานงานกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับจังหวัดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยด่วนที่สุด

ซึ่งต่อมาทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในการรับเรื่องดังกล่าวและได้ให้ทางนายไพโรจน์ กุลวาณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และนางสาวนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับฟังปัญหาและหาแนวทางการแก้ไข โดยทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการยื่นหนังสือร้องเรียนให้กับทางเจ้าหน้าที่ ซึ่งทางนายไพโรจน์ กุลวาณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการชี้แจงว่าจะดำเนินการให้หน่วงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป จากนั้นทางกลุ่มผู้ชุมนุมจึงได้สลายตัวและแยกย้ายกันเดินทางกลับ โดยไม่มีเหตุการณ์รุนแรงในการชุมนุมครั้งนี้แต่อย่างใด

แท็ก คำค้นหา