ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

โครงการงดสูบบุหรี่ในวัด

  เมื่อ: วันพุธ, ธันวาคม 30th, 2015, หมวด ไม่มีหมวดหมู่

IMG_0591

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่ากองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กล่าวถึงกรณีที่เป็นข่าวในสังคมออนไลน์ ความว่า พ.ต.อ.ประยูร  ชำนาญคง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน จังหวัดน่าน ทำหนังสือขอนมัสการเจ้าอาวาสวัดท่าช้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา กรณี นายสัญชัย  ตุลาบดี ผู้กล่าวหา ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เพื่อให้ดำเนินคดีกับเจ้าอาวาสวัดท่าช้าง ความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ไม่สูบบุรี่ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๕(๓) ประกอบกับ มาตรา ๓,๔,๑๑ วรรคสอง และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๙ ข้อหาไม่จัดให้มีเครื่องหมายปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด อัตราโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท

ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์(เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๒ นิกาย) มนัสการโปรดแจ้งวัดทุกวัดในสังกัด เพื่อดำเนินการติดตั้งเครื่องหมายในเขตสูบบุหร่หรือเขตปลอดบุหรี่ให้ชัดเจน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.๒๕๓๕ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๙ ดังกล่าว

อนึ่ง ภายหลังการแจ้งหนังสือต่อคณะสงฆ์แล้ว ปรากฎว่า วัดจำนวนมาก มีความประสงค์ต้องการรับบริจาคป้ายหรือเครื่องหมายดังกล่าวฯ สามารถบริจาคได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ชั้น ๔ ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ ทุกวันในเวลาราชการ

แท็ก คำค้นหา