ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

Guaranteed in full Loan.Types of Assured Loans/title> What’s A assured Loan? A loan that is guaranteed a loan that an authorized guarantees—or assumes your debt responsibility for—in the function that the debtor defaults. Often, that loan that is fully guaranteed in full guaranteed with federal federal government agency, that may choose the financial obligation through the financing lender and undertake duty for the loan. Key Takeaways A loan that is guaranteed a variety of loan for which a 3rd party agrees to pay for in the event that debtor should default. A guaranteed loan is utilized by borrowers with woeful credit or little when it comes to money; it allows economically unattractive prospects to be eligible for that loan and assures that the financial institution will not lose cash. Assured mortgages, federal figuratively speaking, and payday advances are typical types of guaranteed loans. Fully guaranteed mortgages usually are supported by the Federal Housing management or perhaps the Department of Veteran Affairs; federal figuratively speaking are supported by the U.S. Department of Education; payday advances are assured because of the debtor’s paycheck. Exactly exactly just exactly How A guaranteed loan works A guaranteed loan contract can be made each time a debtor can be a ugly prospect for a bank loan that is regular. It really is a real means for those who require monetary help secure funds once they otherwise may well not qualify to obtain them. As well as the guarantee implies that the loan company will not incur risk that is excessive issuing these loans. Forms of Assured Loans There are a number of guaranteed loans. Most are safe and dependable techniques to raise cash, but other people include dangers that will add unusually high-interest prices. Borrowers should very very carefully scrutinize the regards to any guaranteed in full loan they’ve been considering. Fully Guaranteed Mortgages An example of a guaranteed loan is just a guaranteed mortgage. The third-party guaranteeing these mortgage loans most of the time may be the Federal Housing management (FHA) or Department of Veterans Affairs (VA). Homebuyers who will be considered borrowers—they that is riskyn’t be eligible for a regular home loan, as an example, or they do not have a satisfactory advance payment and also to borrow near to 100percent of the property’s value – could get a fully guaranteed home loan. FHA loans need that borrowers spend home loan insurance coverage to safeguard the lending company in situation the debtor defaults on the mortgage loan. Federal Figuratively Speaking A different type of guaranteed loan is just a federal education loan, that will be guaranteed in full by a company associated with government that is federal. Federal student education loans will be the simplest figuratively speaking to be eligible for – there’s no credit check, for instance – and they’ve got the very best terms and cheapest rates of interest considering that the U.S. Department of Education guarantees these with taxpayer dollars. To be able to submit an application for a federal education loan, you need to plete and submit the complimentary Application for Federal scholar help, or FAFSA, every year you want to stay entitled to federal pupil help. Payment on these loans starts following the pupil makes college or falls below half-time enrollment. Numerous loans also provide an elegance duration. Payday guaranteed loans frequently ensnare borrowers in a period of financial obligation with rates of interest up to 400per cent or higher. Payday Advances The 3rd sort of guaranteed loan is a loan that is payday. An individual takes down a quick payday loan, their paycheck plays the part associated with alternative party that guarantees the mortgage. a financing company provides the debtor that loan, in addition to debtor writes the financial institution a check that is post-dated the lending company then cashes on that date – typically two months later on. Often loan providers will need electronic use of a debtor’s account to take out funds, but it is well to not signal onto a guaranteed loan under those circumstances, particularly if the loan provider is not a bank that is traditional. The situation with pay day loans is they have a tendency to produce a period of financial obligation, which could cause extra dilemmas for those who seem to be in tough straits that are financial. This could take place each time a debtor does not have the funds to settle their loan at the conclusion for the standard two-week term. This kind of a scenario, the loan rolls into another loan with a complete brand new round of costs. Rates of interest is often as high as 400per cent or even more – and loan providers typically charge the best prices permitted under regional regulations. Some unscrupulous lenders may also make an effort to cash a debtor’s check prior to the post date, which produces the possibility of overdraft. Options to payday assured loans consist of unsecured signature loans, that are available through neighborhood banking institutions or online, bank card cash advances (you can help to save considerable cash over pay day loans even with prices on improvements up to 30%) or borrowing from a member of family.

  เมื่อ: วันจันทร์, พฤศจิกายน 23rd, 2020, หมวด ไม่มีหมวดหมู่

Guaranteed in full Loan.Types of Assured Loans/title></p> <h2>What’s A assured Loan?</h2> <p>A loan that is guaranteed a loan that an authorized guarantees—or assumes your debt responsibility for—in the function that the debtor defaults. Often, that loan that is fully guaranteed in full guaranteed with federal federal government agency, that may choose the financial obligation through the financing lender and undertake duty for the loan.</p> <h2>Key Takeaways</h2> <ul> <li>A loan that is guaranteed a variety of loan for which a 3rd party agrees to pay for in the event that debtor should default.</li> <li>A guaranteed loan is utilized by borrowers with woeful credit or little when it comes to money; it allows economically unattractive prospects to be eligible for that loan and assures that the financial institution will not lose cash.</li> <li>Assured mortgages, federal figuratively speaking, and payday advances are typical types of guaranteed loans.<span id="more-23240"></span></li> <li>Fully guaranteed mortgages usually are supported by the Federal Housing management or perhaps the Department of Veteran Affairs; federal figuratively speaking are supported by the U.S. Department of Education; payday advances are assured because of the debtor’s paycheck.</li> </ul> <h2> Exactly exactly just exactly How A guaranteed loan works</h2> <p>A guaranteed loan contract can be made each time a debtor can be a ugly prospect for a bank loan that is regular. It really is a real means for those who require monetary help secure funds once they otherwise may well not qualify to obtain them. As well as the guarantee implies that the loan company will not incur risk that is excessive issuing these loans.</p> <h2>Forms of Assured Loans</h2> <p>There are a number of guaranteed loans. Most are safe and dependable techniques to raise cash, but other people include dangers that will add unusually high-interest prices. Borrowers should very very carefully scrutinize the regards to any guaranteed in full loan they’ve been considering.</p> <h2>Fully Guaranteed Mortgages</h2> <p> An example of a guaranteed loan is just a guaranteed mortgage. The third-party guaranteeing these mortgage loans most of the time may be the Federal Housing management (FHA) or Department of Veterans Affairs (VA).</p> <p>Homebuyers who will be considered borrowers—they that is riskyn’t be eligible for a regular home loan, as an example, or they do not have a satisfactory advance payment and also to borrow near to 100percent of the property’s value – could get a fully guaranteed home loan. FHA loans need that borrowers spend home loan insurance coverage to safeguard the lending company in situation the <a href="https://mycashcentral.com/payday-loans-wi/">payday loans with bad credit Wisconsin</a> debtor defaults on the mortgage loan.</p> <h2>Federal Figuratively Speaking</h2> <p>A different type of guaranteed loan is just a federal education loan, that will be guaranteed in full by a company associated with government that is federal. Federal student education loans will be the simplest figuratively speaking to be eligible for – there’s no credit check, for instance – and they’ve got the very best terms and cheapest rates of interest considering that the U.S. Department of Education guarantees these with taxpayer dollars.</p> <p>To be able to submit an application for a federal education loan, you need to plete and submit the complimentary Application for Federal scholar help, or FAFSA, every year you want to stay entitled to federal pupil help. Payment on these loans starts following the pupil makes college or falls below half-time enrollment. Numerous loans also provide an elegance duration.</p> <p>Payday guaranteed loans frequently ensnare borrowers in a period of financial obligation with rates of interest up to 400per cent or higher.</p> <h2>Payday Advances</h2> <p>The 3rd sort of guaranteed loan is a loan that is payday. An individual takes down a quick payday loan, their paycheck plays the part associated with alternative party that guarantees the mortgage. a financing company provides the debtor that loan, in addition to debtor writes the financial institution a check that is post-dated the lending company then cashes on that date – typically two months later on. Often loan providers will need electronic use of a debtor’s account to take out funds, but it is well to not signal onto a guaranteed loan under those circumstances, particularly if the loan provider is not a bank that is traditional.</p> <p>The situation with pay day loans is they have a tendency to produce a period of financial obligation, which could cause extra dilemmas for those who seem to be in tough straits that are financial. This could take place each time a debtor does not have the funds to settle their loan at the conclusion for the standard two-week term. This kind of a scenario, the loan rolls into another loan with a complete brand new round of costs. Rates of interest is often as high as 400per cent or even more – and loan providers typically charge the best prices permitted under regional regulations. Some unscrupulous lenders may also make an effort to cash a debtor’s check prior to the post date, which produces the possibility of overdraft.</p> <p>Options to payday assured loans consist of unsecured signature loans, that are available through neighborhood banking institutions or online, bank card cash advances (you can help to save considerable cash over pay day loans even with prices on improvements up to 30%) or borrowing from a member of family.</p> </div> <div class="clear"></div> <!-- News Content --> <!-- Tags --> <div style="margin-left: 10px; margin-bottom: 10px; margin-top: 30px;"> <h3 class="titleinDetail">แท็ก คำค้นหา</h3> <div class="linkTags"></div> <div class="clear"></div> </div> <!-- Tags --> <div class="clear"></div> <!-- News Bar Foot --> <!-- New Post --> </div> <aside id="sidebar" style="position: relative; overflow: visible; box-sizing: border-box; min-height: 1px;margin-top:10px;"> <div id="news-pic-widget-3" class="widget news-pic"> <div class="widget-container" style="text-align: center;"> <iframe src="//www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FPhaknua&width=286&height=250&colorscheme=light&show_faces=true&border_color&stream=false&header=false&" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100%; height:250px;" allowtransparency="true"></iframe> <div class="clear"></div> </div> </div> <div id="news-pic-widget-3" class="widget news-pic"> <div class="widget-container"> <div class="widget-title"><strong><a href="?cat=29">บทความ</a></strong></div> <div class="post-thumbnail" style="padding:0 10px 0 0;"> <a href="https://www.phaknuadaily.com/%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%99-%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b9%88/" rel="bookmark"> <img src="https://www.phaknuadaily.com/wp-content/themes/phaknuadaily/scripts/timthumb.php?src=https://www.phaknuadaily.com/wp-content/uploads/2022/12/774-740x620.jpg&w=87&h=58&zc=1&q=100" alt="‘ทางรถไฟจีน-ไทย’ ช่วยหั่นเวลาเดินทาง กระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น" class="left" width="87px" height="58px" /> </a> </div> <div class="post-box-title"> <a href="https://www.phaknuadaily.com/%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%99-%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b9%88/" rel="bookmark">‘ทางรถไฟจีน-ไทย’ ช่วยหั่นเวลาเดินทาง กระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น</a> </div> <p class="post-meta"> <span class="tie-date"> ธันวาคม 16, 2022 </span> </p> <div class="post-thumbnail" style="padding:0 10px 0 0;"> <a href="https://www.phaknuadaily.com/aec-highlights/31-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99/" rel="bookmark"> <img src="https://www.phaknuadaily.com/wp-content/themes/phaknuadaily/scripts/timthumb.php?src=https://www.phaknuadaily.com/wp-content/uploads/2021/10/1528551195250-503x740.jpg&w=87&h=58&zc=1&q=100" alt="31 ปี ภาคเหนือรายวัน" class="left" width="87px" height="58px" /> </a> </div> <div class="post-box-title"> <a href="https://www.phaknuadaily.com/aec-highlights/31-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99/" rel="bookmark">31 ปี ภาคเหนือรายวัน</a> </div> <p class="post-meta"> <span class="tie-date"> ตุลาคม 23, 2021 </span> </p> <div class="post-thumbnail" style="padding:0 10px 0 0;"> <a href="https://www.phaknuadaily.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1/%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%9b%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%96/" rel="bookmark"> <img src="https://www.phaknuadaily.com/wp-content/themes/phaknuadaily/scripts/timthumb.php?src=https://www.phaknuadaily.com/wp-content/uploads/2021/09/242503112_4573076716085854_1614512757593926519_n-740x554.jpg&w=87&h=58&zc=1&q=100" alt="รูปปเก่า…เล่าใหม่ รางรถไฟประวัติศาสตร์ที่บ้านโฮ่ง" class="left" width="87px" height="58px" /> </a> </div> <div class="post-box-title"> <a href="https://www.phaknuadaily.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1/%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%9b%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%96/" rel="bookmark">รูปปเก่า…เล่าใหม่ รางรถไฟประวัติศาสตร์ที่บ้านโฮ่ง</a> </div> <p class="post-meta"> <span class="tie-date"> กันยายน 22, 2021 </span> </p> <div class="post-thumbnail" style="padding:0 10px 0 0;"> <a href="https://www.phaknuadaily.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1/%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%88-%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b9%84/" rel="bookmark"> <img src="https://www.phaknuadaily.com/wp-content/themes/phaknuadaily/scripts/timthumb.php?src=https://www.phaknuadaily.com/wp-content/uploads/2021/09/241728269_4539106912816168_1070502405485524451_n-493x740.jpg&w=87&h=58&zc=1&q=100" alt="อำนาจ…ชวนเที่ยวสวนไม้ไทยพ่อเลี้ยงหมื่นลำพูนก้าวเข้าสู่โลกแห่งศิลปะประติมากรรมดินเผาโบราณ" class="left" width="87px" height="58px" /> </a> </div> <div class="post-box-title"> <a href="https://www.phaknuadaily.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1/%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%88-%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b9%84/" rel="bookmark">อำนาจ…ชวนเที่ยวสวนไม้ไทยพ่อเลี้ยงหมื่นลำพูนก้าวเข้าสู่โลกแห่งศิลปะประติมากรรมดินเผาโบราณ</a> </div> <p class="post-meta"> <span class="tie-date"> กันยายน 11, 2021 </span> </p> <div class="post-thumbnail" style="padding:0 10px 0 0;"> <a href="https://www.phaknuadaily.com/aec-highlights/%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%88-%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%94-%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b9%80/" rel="bookmark"> <img src="https://www.phaknuadaily.com/wp-content/themes/phaknuadaily/scripts/timthumb.php?src=https://www.phaknuadaily.com/wp-content/uploads/2020/09/FB_IMG_1599923378492-555x740.jpg&w=87&h=58&zc=1&q=100" alt="อำนาจ…พูด พาท่องเที่ยวเส้นทางร้อยโล ร้อยลี้ กับ สำนักงาน ททท.ลำปาง ตามรอยบุญครูบาเจ้าศรีวิชัย และครูบาขาวปี ป่าซาง บ้านโฮ่ง ลี้ แม่ทะ แม่ทา" class="left" width="87px" height="58px" /> </a> </div> <div class="post-box-title"> <a href="https://www.phaknuadaily.com/aec-highlights/%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%88-%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%94-%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b9%80/" rel="bookmark">อำนาจ…พูด พาท่องเที่ยวเส้นทางร้อยโล ร้อยลี้ กับ สำนักงาน ททท.ลำปาง ตามรอยบุญครูบาเจ้าศรีวิชัย และครูบาขาวปี ป่าซาง บ้านโฮ่ง ลี้ แม่ทะ แม่ทา</a> </div> <p class="post-meta"> <span class="tie-date"> กันยายน 13, 2020 </span> </p> <div class="clear"></div> </div> </div> <div id="news-pic-widget-3" class="widget news-pic"> <div class="widget-container"> <div class="widget-title"><strong><a href="?cat=15">รายงานพิเศษ</a></strong></div> <div class="post-thumbnail" style="padding:0 10px 0 0;"> <a href="https://www.phaknuadaily.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1/%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b/" rel="bookmark"> <img src="https://www.phaknuadaily.com/wp-content/themes/phaknuadaily/scripts/timthumb.php?src=https://www.phaknuadaily.com/wp-content/uploads/2023/01/01-740x493.jpg&w=87&h=58&zc=1&q=100" alt="เชียงใหม่ หารือมาตรการป้องกันโควิด-19 รับนักท่องเที่ยวชาวจีน" class="left" width="87px" height="58px" /> </a> </div> <div class="post-box-title"> <a href="https://www.phaknuadaily.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1/%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b/" rel="bookmark">เชียงใหม่ หารือมาตรการป้องกันโควิด-19 รับนักท่องเที่ยวชาวจีน</a> </div> <p class="post-meta"> <span class="tie-date"> มกราคม 4, 2023 </span> </p><br> <div class="post-thumbnail" style="padding:0 10px 0 0;"> <a href="https://www.phaknuadaily.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1/%e0%b8%aa%e0%b8%98-%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%95/" rel="bookmark"> <img src="https://www.phaknuadaily.com/wp-content/themes/phaknuadaily/scripts/timthumb.php?src=https://www.phaknuadaily.com/wp-content/uploads/2022/10/24785-740x620.png&w=87&h=58&zc=1&q=100" alt="สธ. เดินหน้างานบำบัดผู้ติดยาเสพติด ตั้งศูนย์คัดกรองถึงระดับตำบล" class="left" width="87px" height="58px" /> </a> </div> <div class="post-box-title"> <a href="https://www.phaknuadaily.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1/%e0%b8%aa%e0%b8%98-%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%95/" rel="bookmark">สธ. เดินหน้างานบำบัดผู้ติดยาเสพติด ตั้งศูนย์คัดกรองถึงระดับตำบล</a> </div> <p class="post-meta"> <span class="tie-date"> ตุลาคม 18, 2022 </span> </p><br> <div class="post-thumbnail" style="padding:0 10px 0 0;"> <a href="https://www.phaknuadaily.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2-%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%9c/" rel="bookmark"> <img src="https://www.phaknuadaily.com/wp-content/themes/phaknuadaily/scripts/timthumb.php?src=https://www.phaknuadaily.com/wp-content/uploads/2022/10/5457-740x620.png&w=87&h=58&zc=1&q=100" alt="กรมควบคุมโรคเผย ตรวจพบผู้ป่วยโรคฝีดาษวานร รายที่ 11 ชาวไทย เดินทางกลับมาจากประเทศกาตาร์" class="left" width="87px" height="58px" /> </a> </div> <div class="post-box-title"> <a href="https://www.phaknuadaily.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2-%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%9c/" rel="bookmark">กรมควบคุมโรคเผย ตรวจพบผู้ป่วยโรคฝีดาษวานร รายที่ 11 ชาวไทย เดินทางกลับมาจากประเทศกาตาร์</a> </div> <p class="post-meta"> <span class="tie-date"> ตุลาคม 17, 2022 </span> </p><br> <div class="post-thumbnail" style="padding:0 10px 0 0;"> <a href="https://www.phaknuadaily.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1/%e0%b8%aa%e0%b8%98-%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%a1-%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%8b/" rel="bookmark"> <img src="https://www.phaknuadaily.com/wp-content/themes/phaknuadaily/scripts/timthumb.php?src=https://www.phaknuadaily.com/wp-content/uploads/2022/10/2585247-740x620.png&w=87&h=58&zc=1&q=100" alt="สธ.-กทม.ยันจัดบริการวัคซีนโควิดต่อเนื่อง ไม่มีค่าใช้จ่าย หลัง 1 ต.ค.นี้เข้าสู่โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง" class="left" width="87px" height="58px" /> </a> </div> <div class="post-box-title"> <a href="https://www.phaknuadaily.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1/%e0%b8%aa%e0%b8%98-%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%a1-%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%8b/" rel="bookmark">สธ.-กทม.ยันจัดบริการวัคซีนโควิดต่อเนื่อง ไม่มีค่าใช้จ่าย หลัง 1 ต.ค.นี้เข้าสู่โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง</a> </div> <p class="post-meta"> <span class="tie-date"> ตุลาคม 1, 2022 </span> </p><br> <div class="post-thumbnail" style="padding:0 10px 0 0;"> <a href="https://www.phaknuadaily.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0/" rel="bookmark"> <img src="https://www.phaknuadaily.com/wp-content/themes/phaknuadaily/scripts/timthumb.php?src=https://www.phaknuadaily.com/wp-content/uploads/2022/09/25-740x620.png&w=87&h=58&zc=1&q=100" alt="กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศ 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป ยกเลิกโควิด-19 จากการเป็นโรคติดต่ออันตราย" class="left" width="87px" height="58px" /> </a> </div> <div class="post-box-title"> <a href="https://www.phaknuadaily.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0/" rel="bookmark">กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศ 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป ยกเลิกโควิด-19 จากการเป็นโรคติดต่ออันตราย</a> </div> <p class="post-meta"> <span class="tie-date"> กันยายน 21, 2022 </span> </p><br> <div class="clear"></div> </div> </div> <div id="news-pic-widget-3" class="widget news-pic"> <div class="widget-container"> <div class="widget-title"><strong><a href="?cat=30">สกู๊ปพิเศษ</a></strong></div> <div class="post-thumbnail" style="padding:0 10px 0 0;"> <a href="https://www.phaknuadaily.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1/%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1-%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%99-%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%ad/" rel="bookmark"> <img src="https://www.phaknuadaily.com/wp-content/themes/phaknuadaily/scripts/timthumb.php?src=https://www.phaknuadaily.com/wp-content/uploads/2022/10/68778-740x620.png&w=87&h=58&zc=1&q=100" alt="หลังควบรวม “คนจน คนชายขอบ จะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง” รายงานระบุ ค้านควบรวมจะเข้มข้นจนถึง 20 ต.ค." class="left" width="87px" height="58px" /> </a> </div> <div class="post-box-title"> <a href="https://www.phaknuadaily.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1/%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1-%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%99-%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%ad/" rel="bookmark">หลังควบรวม “คนจน คนชายขอบ จะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง” รายงานระบุ ค้านควบรวมจะเข้มข้นจนถึง 20 ต.ค.</a> </div> <p class="post-meta"> <span class="tie-date"> ตุลาคม 13, 2022 </span> </p><br> <div class="post-thumbnail" style="padding:0 10px 0 0;"> <a href="https://www.phaknuadaily.com/aec-highlights/%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad-facebook-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%9f%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%82/" rel="bookmark"> <img src="https://www.phaknuadaily.com/wp-content/themes/phaknuadaily/scripts/timthumb.php?src=https://www.phaknuadaily.com/wp-content/uploads/2021/11/Green-White-Modern-Mens-Fashion-Facebook-Cover-9-740x417.png&w=87&h=58&zc=1&q=100" alt="เมื่อ Facebook ไม่ใช่แพลตฟอร์มของงานข่าวอีกต่อไป" class="left" width="87px" height="58px" /> </a> </div> <div class="post-box-title"> <a href="https://www.phaknuadaily.com/aec-highlights/%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad-facebook-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%9f%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%82/" rel="bookmark">เมื่อ Facebook ไม่ใช่แพลตฟอร์มของงานข่าวอีกต่อไป</a> </div> <p class="post-meta"> <span class="tie-date"> พฤศจิกายน 16, 2021 </span> </p><br> <div class="post-thumbnail" style="padding:0 10px 0 0;"> <a href="https://www.phaknuadaily.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1/%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%87-%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%89/" rel="bookmark"> <img src="https://www.phaknuadaily.com/wp-content/themes/phaknuadaily/scripts/timthumb.php?src=https://www.phaknuadaily.com/wp-content/uploads/2021/07/CbkthzH007041_20210715_CBMFN0A003-740x493.jpg&w=87&h=58&zc=1&q=100" alt="‘ลิ้นจี่กวางตุ้ง’ ผลไม้พันปีที่จีนกำลังผลักดันสู่ตลาดโลก" class="left" width="87px" height="58px" /> </a> </div> <div class="post-box-title"> <a href="https://www.phaknuadaily.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1/%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%87-%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%89/" rel="bookmark">‘ลิ้นจี่กวางตุ้ง’ ผลไม้พันปีที่จีนกำลังผลักดันสู่ตลาดโลก</a> </div> <p class="post-meta"> <span class="tie-date"> กรกฎาคม 16, 2021 </span> </p><br> <div class="post-thumbnail" style="padding:0 10px 0 0;"> <a href="https://www.phaknuadaily.com/aec-highlights/bolt-%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2/" rel="bookmark"> <img src="https://www.phaknuadaily.com/wp-content/themes/phaknuadaily/scripts/timthumb.php?src=https://www.phaknuadaily.com/wp-content/uploads/2020/12/Pink-Brushstroke-Fashion-Influencer-Facebook-Post-Set-36-740x620.png&w=87&h=58&zc=1&q=100" alt="Bolt แอปพลิเคชันเรียกบริการรถเปิดให้บริการแล้วในเชียงใหม่" class="left" width="87px" height="58px" /> </a> </div> <div class="post-box-title"> <a href="https://www.phaknuadaily.com/aec-highlights/bolt-%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2/" rel="bookmark">Bolt แอปพลิเคชันเรียกบริการรถเปิดให้บริการแล้วในเชียงใหม่</a> </div> <p class="post-meta"> <span class="tie-date"> ธันวาคม 22, 2020 </span> </p><br> <div class="post-thumbnail" style="padding:0 10px 0 0;"> <a href="https://www.phaknuadaily.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3/" rel="bookmark"> <img src="https://www.phaknuadaily.com/wp-content/themes/phaknuadaily/scripts/timthumb.php?src=https://www.phaknuadaily.com/wp-content/uploads/2020/12/130273532_380471113282590_3459087637103534586_n-740x493.jpg&w=87&h=58&zc=1&q=100" alt="วิสาหกิชุมชนบ้านแควแปรรูปผลผลิตเกษตรจับคู่ธุรกิจภาคเอกชน." class="left" width="87px" height="58px" /> </a> </div> <div class="post-box-title"> <a href="https://www.phaknuadaily.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3/" rel="bookmark">วิสาหกิชุมชนบ้านแควแปรรูปผลผลิตเกษตรจับคู่ธุรกิจภาคเอกชน.</a> </div> <p class="post-meta"> <span class="tie-date"> ธันวาคม 7, 2020 </span> </p><br> <div class="clear"></div> </div> </div> <div id="news-pic-widget-3" class="widget news-pic"> <div class="widget-container"> <div class="widget-title"><strong><a href="?cat=31">คอลัมน์</a></strong></div> <div class="post-thumbnail" style="padding:0 10px 0 0;"> <a href="https://www.phaknuadaily.com/aec-highlights/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9f%e0%b8%b1/" rel="bookmark"> <img src="https://www.phaknuadaily.com/wp-content/themes/phaknuadaily/scripts/timthumb.php?src=https://www.phaknuadaily.com/wp-content/uploads/2019/11/1574783558441-740x493.jpg&w=87&h=58&zc=1&q=100" alt="กรมชลประทาน ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" class="left" width="87px" height="58px" /> </a> </div> <div class="post-box-title"> <a href="https://www.phaknuadaily.com/aec-highlights/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9f%e0%b8%b1/" rel="bookmark">กรมชลประทาน ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</a> </div> <p class="post-meta"> <span class="tie-date"> พฤศจิกายน 26, 2019 </span> </p> <br> <div class="post-thumbnail" style="padding:0 10px 0 0;"> <a href="https://www.phaknuadaily.com/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b9%84%e0%b8%9b/%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0/" rel="bookmark"> <img src="https://www.phaknuadaily.com/wp-content/themes/phaknuadaily/scripts/timthumb.php?src=https://www.phaknuadaily.com/wp-content/uploads/2016/05/แรงงาน4.jpg&w=87&h=58&zc=1&q=100" alt="ค่าแรงเพิ่ม กระทบผู้ประกอบการ 100% หรือไม่ !!!!" class="left" width="87px" height="58px" /> </a> </div> <div class="post-box-title"> <a href="https://www.phaknuadaily.com/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b9%84%e0%b8%9b/%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0/" rel="bookmark">ค่าแรงเพิ่ม กระทบผู้ประกอบการ 100% หรือไม่ !!!!</a> </div> <p class="post-meta"> <span class="tie-date"> พฤษภาคม 2, 2016 </span> </p> <br> <div class="post-thumbnail" style="padding:0 10px 0 0;"> <a href="https://www.phaknuadaily.com/%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b9%8c/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%94%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2/" rel="bookmark"> <img src="https://www.phaknuadaily.com/wp-content/themes/phaknuadaily/scripts/timthumb.php?src=https://www.phaknuadaily.com/wp-content/uploads/2015/09/12019308_866542326764838_1298957521_o-740x493.jpg&w=87&h=58&zc=1&q=100" alt="ปรับระบบจราจรขอพูดด้วยคน" class="left" width="87px" height="58px" /> </a> </div> <div class="post-box-title"> <a href="https://www.phaknuadaily.com/%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b9%8c/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%94%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2/" rel="bookmark">ปรับระบบจราจรขอพูดด้วยคน</a> </div> <p class="post-meta"> <span class="tie-date"> กันยายน 16, 2015 </span> </p> <br> <div class="post-thumbnail" style="padding:0 10px 0 0;"> <a href="https://www.phaknuadaily.com/%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b9%8c/%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%9f%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%81/" rel="bookmark"> <img class="image-thumbnail" alt="Default thumbnail." src="https://www.phaknuadaily.com/wp-content/themes/phaknuadaily/images/thumbnail-hotnews.jpg" width="87px" height="58px" /> </a> </div> <div class="post-box-title"> <a href="https://www.phaknuadaily.com/%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b9%8c/%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%9f%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%81/" rel="bookmark">ไปจิบกาแฟบุญที่วัดสันก้างปลา</a> </div> <p class="post-meta"> <span class="tie-date"> กรกฎาคม 4, 2015 </span> </p> <br> <div class="post-thumbnail" style="padding:0 10px 0 0;"> <a href="https://www.phaknuadaily.com/%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b9%88/%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%99-%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%a1/" rel="bookmark"> <img class="image-thumbnail" alt="Default thumbnail." src="https://www.phaknuadaily.com/wp-content/themes/phaknuadaily/images/thumbnail-hotnews.jpg" width="87px" height="58px" /> </a> </div> <div class="post-box-title"> <a href="https://www.phaknuadaily.com/%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b9%88/%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%99-%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%a1/" rel="bookmark">เวียดนามใน มุมมองของผม !</a> </div> <p class="post-meta"> <span class="tie-date"> เมษายน 11, 2015 </span> </p> <br> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="clear"></div> </aside> </div> </div> <div class="clear"></div> <!-- Content --> <!-- Foorer --> <div class="clear"></div> <div class="container" style="background-color:#f7f8f9;padding:20px 15px 20px 15px;"> <div class="advertising-100"> </div> </div> <!-- Foorer --> <div class="container"> <div class="row"> <div class="container" style="background-color:#017f38;"> <div class="menufooter"><ul><li id="menu-item-232" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-232"><a href="https://www.phaknuadaily.com/%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2/">ร่วมงานกับเรา</a></li> <li id="menu-item-233" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-233"><a href="https://www.phaknuadaily.com/%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%8a%e0%b8%a1/">แนะนำติดชม</a></li> <li id="menu-item-234" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-234"><a href="https://www.phaknuadaily.com/%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2-2/">ติดต่อเรา</a></li> <li id="menu-item-237" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-237"><a href="https://www.phaknuadaily.com/%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%82%e0%b8%86%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b8%b2/">ติดต่อโฆษณา</a></li> </ul></div> </div> <div class="footer-bottom"> <div class="container"> หนังสือพิมพ์ภาคเหนือ ที่อยู่ 233/1 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง, 50300      <a href="https://www.facebook.com/Phaknua" target="_blank"><img src="https://www.phaknuadaily.com/wp-content/themes/phaknuadaily/images/facebook.png" width="32" height="32" alt="facebook" /></a> <a href="#" target="_blank"><img src="https://www.phaknuadaily.com/wp-content/themes/phaknuadaily/images/twitter-icon.png" width="32" height="32" alt="twitter" /></a> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="footer-bottom"> <div class="container"> <div class="alignright"> Powered by <a href="//www.phaknuadaily.com/">หนังสือพิมพ์ภาคเหนือ</a></div> <div class="alignleft"> © Copyright, All Rights Reserved </div> <div class="clear"></div> </div> </div> </div> </div> <script type='text/javascript' id='tie-scripts-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var tie = {"mobile_menu_active":"","mobile_menu_top":"","lightbox_all":"","lightbox_gallery":"","lightbox_skin":null,"lightbox_thumb":"","lightbox_arrows":"","sticky_sidebar":null,"lang_no_results":"No Results","lang_results_found":"Results Found"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://www.phaknuadaily.com/wp-content/themes/phaknuadaily/js/tie-scripts.js' id='tie-scripts-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.phaknuadaily.com/wp-content/themes/phaknuadaily/js/ilightbox.packed.js' id='tie-ilightbox-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.phaknuadaily.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js' id='comment-reply-js'></script> </body> </html>