ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. ต้อนรับ นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์และผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, มีนาคม 9th, 2023, หมวด การศึกษา, ภาพข่าวสังคม

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. ต้อนรับ นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์และผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย อาจารย์ชุติพันธุ์ แสงโสดา อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมต้อนรับ นายอำนาจ จงยศยิ่ง นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์และผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเผยแพร่องค์ความรู้และข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ชุมชนและท้องถิ่น และพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สามารถใช้สื่อในการเผยแพร่ความรู้ได้อย่างเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ในอนาคตได้ ณ ห้อง 27145 ชั้น 14 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา